Function.prototype.toString()

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.

Składnia

function.toString(indentation)

Parametry

indentation Non-Standard Przestarzały Gecko 17
The amount of spaces to indent the string representation of the source code. If indentation is less than or equal to -1, most unnecessary spaces are removed.

Opis

Obiekt Function przesłania metodę toString obiektu Function; nie dziedziczy Object.prototype.toString. Dla obiektów Function, metoda toString() zwraca łańcuch znaków reprezentujący obiekt.

JavaScript wywołuje metodę toString() automatycznie, gdy Function jest reprezentowana jako wartość tekstowa lub kiedy Function jest odsyłana do połączenia łańcuchów znaków.

Dla obiektów Function, wbudowana metoda toString)= dekompiluje funkcję z powrotem do kodu JavaScript, który tę funkcję definiuje. Łańcuch znaków zawiera słowa kluczowe function, listę argumentów, nawiasy klamrowe oraz ciało funkcji.

Załóżmy na przykład, że masz poniższy kod, który definiuje obiektowy typ Dog i tworzy theDog, obiekt typu Dog:

function Dog(name, breed, color, sex) {
   this.name = name
   this.breed = breed
   this.color = color
   this.sex = sex
}

theDog = new Dog( "Gabby", "Lab", "chocolate", "girl" );

W dowolnej chwili, gdy Dog jest użyty w kontekście jako łańcuch znaków, JavaScript automatycznie wywołuje funkcję toString, która zwraca poniższy łańcuch znaków:

function Dog(name, breed, color, sex) { this.name = name; this.breed = breed; this.color = color; this.sex = sex; }

Zobacz także