Error.prototype.name

Właściwość name reprezentuję nazwę danego typu błędu. Początkową wartością jest "Error".

Opis

Domyślnie, instancje Error mają ustawioną nazwę "Error". Właściwość name, razem z właściwością message, jest używana przez metodę  Error.prototype.toString() do tworzenia tekstowej reprezentacji obiektu Error.

Przykłady

Rzucanie ustawionego błędu

var e = new Error('Malformed input'); // e.name is 'Error'

e.name = 'ParseError';
throw e;
// e.toString() would return 'ParseError: Malformed input'

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz też