Error.prototype.message

Właściwość message jest komunikatem błędu zapisanym w sposób czytelny dla czlowieka.

Opis

Właściwość zawiera krótki opis błędu, jeśli jest dostępny, lub został ustawiony. SpiderMonkey szeroko wykorzystuje właściwość message w wyjątkach. Właściwość message jest używany, wraz z właściwością name przez metodę Error.prototype.toString() do tworzenia tekstowej reprezentacji obiektu Error.

Domyślnie właściwość message jest pustym stringiem, ale to zachowanie może zostać nadpisane w instancji, poprzez przekazanie komunikatu jako pierwszy parametr do Error constructor.

Przykłady

Rzucanie ustawionego błędu

var e = new Error('Could not parse input'); // e.message is 'Could not parse input'
throw e;

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz też