Date.prototype.setMonth()

Podsumowanie

Ustawia nazwę miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.setMonth(monthValue[, dayValue])

Do wersji JavaScript 1.3

dateObj.setMonth(monthValue)

Parametry

monthValue 
Liczba całkowita z przedziału 0 i 11 (reprezentuje miesiące od stycznia do grudnia).
dayValue 
Liczba całkowita z przedziału 1 i 31, reprezentuje dzień miesiąca.

Opis

Jeśli nie określisz parametru dayValue, zostanie zwrócona wartość użytej metody getDate.

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setMonth() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 15 dla monthValue, rok wzrośnie o 1 (year + 1) i 3 będzie użyte dla miesiąca.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setMonth()

var theBigDay = new Date;
theBigDay.setMonth(6);

Zobacz także