Date.prototype.getUTCDay()

Podsumowanie

Zwraca dzień tygodnia dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.getUTCDay()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getUTCDay jest liczbą całkowitą określającą dzień tygodnia: 0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getUTCDay()

Następujący przykład przypisuje aktualny dzień tygodnia do zmiennej weekday.

var today = new Date();
var weekday = today.getUTCDay();

Zobacz także