Nieprawidłowy typ MIME plików CSS

 

W czym jest problem?

Może się zdarzyć, że natrafisz na stronę internetową, która korzysta z CSS i wygląda ubogo w Netscape 7.x lub innej przeglądarce opartej o Gecko, jak Mozilla, podczas gdy Internet Explorer (MSIE) wyświetli ową stronę "ładną". Jednym z częstych powodów takiej sytuacji jest nieprawidłowa konfiguracja serwera WWW hostującego plik CSS. Niektóre serwery internetowe oparte o Apache lub iPlanet wiążą pliki .css z nieodpowiednim typem MIME, jak np. text/plain lub text/x-pointplus. W niektórych przypadkach Netscape 7.x i Mozilla ignorują plik CSS ze względu na jego nieprawidłowy typ MIME i używają domyślnego arkusza stylów, przez co układ strony jest inny, niż zamierzał twórca strony.

Kiedy się tak dzieje?

Specyfikacja W3C stwierdza, że pliki CSS powinny być serwowane z typem MIME text/css. Mozilla i Netscape 7.x, kiedy pracują w trybie standardów, stosują się do specyfikacji i oczekują odpowiedniego typu MIME dla plików CSS (tryb standardów jest włączany, kiedy w pierwszej linii strony HTML zostanie umieszczone DTD Strict). W trybie zgodności wstecznej obydwie aplikacje tolerują nieodpowiedni typ MIME i użyją dołączonych stylów pomimo błędnej konfiguracji serwera. Oznacza to, że nie możesz używać dokumentów Strict przy źle skonfigurowanym serwerze. MSIE pozwala na to, gdyż - niepoprawnie - nie zwraca uwagi na typ MIME wysyłany przez serwer w nagłówku HTTP.

Co mogę zrobić, by to zmienić?

Musisz poprosić administratora serwera internetowego o uaktualnienie konfiguracji typów MIME.

Problem ten na serwerach iPlanet/Netscape został już zauważony przez producenta, który utworzył stosowną notatkę techniczną (zob. poniżej) w swojej bazie wiedzy.

Jeśli korzystasz z Apache'a, możesz także zmienić ustawienia w pliku .htaccess w głównym katalogu. (.htaccess jest plikiem konfiguracyjnym tylko do odczytu, który obsługuje kilka rzeczy, w tym typy MIME). Dodaj do swojego pliku .htaccess taką linię:

AddType text/css .css

Zwróć uwagę, że niektórzy administratorzy wyłączają użycie plików .htaccess na swoich serwerach, ponieważ powodują one niewielkie spadek wydajności.

Wnioski

Używanie ścisłej definicji typu dokumentu (Strict DTD) wraz z Mozillą oznacza, że serwer hostujący Twoje strony powinien być skonfigurowany prawidłowo. Jest kilka rozwiązań tego problemu, jednak najskuteczniejszym jest powiązanie odpowiedniego typu MIME z plikami .css. Poproś administratora aby naprawił to dla Ciebie, a wszyscy, którzy publikują HTML z DTD Strict, będą Ci wdzięczni!

Zmiana typów MIME na serwerach iPlanet/Sun

Problem

Użytkownikom wyświetlone zostaje okno Zapisz jako z typem zawartości ustawionym na application/x-pointplus lub zawartość pliku CSS jest wyświetlana jako tekst, kiedy arkusz CSS ma rozszerzenie .css.

Rozwiązanie

Typ pliku .css nie jest mapowany na arkusz CSS w domyślnej konfiguracji typów MIME serwera Enterprise Server. Możesz zmienić to mapowanie na stronie Global MIME Types.

By skorzystać z tej strony, wybierz w panelu administracyjnym Server Preferences, MIME Types i ustaw typ MIME dla .css na text/css zamiast application/x-pointplus.

Jeśli problem pozostanie, dodaj "KeepAliveTimeout 0" w magnus.conf.

W oparciu o: SunSolve, Sun Microsystems

Dodatkowe zasoby

Informacje o dokumencie

  • Autor(zy): Tristan Nitot
  • Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2002
  • Copyright © 2001-2003 Netscape.