Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku English (US).

The Window.screenY read-only property returns the vertical distance, in CSS pixels of the top border of the user's browser from the top edge of the screen.

Syntax

lLoc = window.screenY 
  • lLoc is the number of CSS pixels from the top of the screen.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'Window.screenY' in that specification.
Working Draft Initial definition.

Browser compatibility

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) [1] (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) [1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] Before Firefox 28, Gecko was using device pixels instead of CSS pixels; in other words, it was assuming a value of screenPixelsPerCSSPixel of 1 for any device.

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: erikadoyle,