Window.outerWidth

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Window.outerWidth read-only property returns the width of the outside of the browser window. It represents the width of the whole browser window including sidebar (if expanded), window chrome and window resizing borders/handles.

Notes

To change the size of a window, see window.resizeBy() and window.resizeTo().

To get the inner width of a window, i.e. the width of the page being displayed, see window.innerWidth.

Specification

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'Window.outerWidth' in that specification.
Working Draft Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
outerWidthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also