window.onload

Podsumowanie

Uchwyt zdarzenia dla zdarzenia wczytywania okna (window).

Składnia

window.onload = funcRef;
  • funcRef jest funkcją uchwytu.

Przykład

window.onload = function() {
  init();
  doSomethingElse();
};
<html>
<head>

<title>Test onload</title>

<script type="text/javascript">

window.onload = load;

function load()
{
 alert("Wykryto zdarzenie load!");
}
</script>
</head>

<body>
<p>Zdarzenie load występuje w momencie zakończenia ładowania dokumentu!</p>
</body>
</html>

Uwagi

Zdarzenie load wywoływane jest na końcu procesu ładowania dokumentu. W momencie wystąpienia zdarzenia, DOM zawiera już wszystkie obiekty zawarte w dokumencie oraz zakończone zostało wczytywanie obrazków oraz ramek.

Istnieje także zdarzenie DOMContentLoaded (które można zarejestrować za pomocą addEventListener) występujące w momencie gdy DOM dla danej strony został zbudowany ale bez czekania na zakończenie ładowania pozostałych zasobów.