Stwórz element Canvas i rysuj na nim

To jest 1-wszy z 10-ciu kroków poradnika Gamedev Canvas tutorial. Możesz zobaczyć kod źródłowy, który otrzymamy po ukończeniu tej lekcji, na Gamedev-Canvas-workshop/lesson1.html.

Zanim zaczniemy pisać funkcjonalność gry, musimy stworzyć podstawową strukturę, w której będziemy renderować grę. Strukturę utworzymy przy wykorzystaniu języka HTML oraz elementu <canvas> (en-US).

Struktura HTML gry

Struktura dokumentu HTML jest dosyć prosta ze względu na fakt, że całość gry będzie renderowana w elemencie <canvas> (en-US). Korzystając ze swojego ulubionego edytora utwórz nowy dokument HTML i zapisz go jako index.html, oraz dodaj do niego poniższy fragment kodu:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Gamedev Canvas Workshop</title>
  <style>
  	* { padding: 0; margin: 0; }
  	canvas { background: #eee; display: block; margin: 0 auto; }
  </style>
</head>
<body>

<canvas id="myCanvas" width="480" height="320"></canvas>

<script>
	// Tutaj będzie kod JavaScript
</script>

</body>
</html>

Zdefiniowaliśmy charset , <title> oraz podstawowy styl CSS w elemencie header. Body zawiera elementy <canvas> (en-US) oraz <script> (en-US) — w pierwszym będziemy renderowali naszą grę, natomiast kod JavaScript który będzię tę grę kontrolował znajdzie w drugim. Element <canvas> (en-US) ma ustawiony parametr id z wartością myCanvas abyśmy mogli w prosty sposób pobrać odniesienie do niego, a jego wymiary ustawiliśmy na 480 pikseli szerokości oraz 360 pikseli wysokości. Cały kod, który napiszemy w tym poradniku, będzie umieszczony pomiędzy otwierającym tagiem <script> a zamykającym </script>

Podstawy Canvas

Aby faktycznie móc renderować grafikę w elemencie <canvas> (en-US), najpierw musimy pobrać do niego referencję w JavaScript. Dodaj następujący kod tuż pod tagiem otwierającym <script>.

var canvas = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");

Najpierw przypisujemy referencję do elementu <canvas> (en-US) do zmiennej canvas . Następnie tworzymy zmienną ctx do przechowywania kontekstu renderowania 2D — czyli własciwego narzędzia, którego użyjemy do rysowania na elemencie Canvas.

Zobaczmy przykładowy fragment kodu który narysuje nam czerwony kwadrat. Dodaj poniższy kod pod poprzednimi liniami JavaScript, następnie otwórz swój plik index.html w przeglądarce żeby to sprawdzić.

ctx.beginPath();
ctx.rect(20, 40, 50, 50);
ctx.fillStyle = "#FF0000";
ctx.fill();
ctx.closePath();

Wszystkie instrukcje znajdują się pomiędzy metodami beginPath() (en-US) oraz closePath() (en-US). Definiujemy prostokąt używając rect() (en-US): gdzie pierwsze dwie wartości określają współrzędne położenia prostokąta od górnego lewego narożnika, natomiast dwie następne określają jego wysokość i szerokość. W naszym przypadku prostokąt będzie narysowany 20 pikseli od lewej krawędzi oraz 40 pikseli od górnej krawędzi, oraz będzie miał wymiary 50 pikseli szerokości oraz 50 pikseli wysokości, czyli uzyskamy idealny kwadrat. Właściwość fillStyle (en-US) przechowuje kolor, który zostanie użyty przez metodę fill() (en-US) aby narysować kwadrat, w naszym przypadku, czerwony.

Nie jesteśmy ograniczeni tylko do prostokątów  — poniższy fragment kodu narysuje nam zielone koło. Spróbuj dodać go do poprzedniego kodu JavaScript, następnie zapisz plik i odśwież przeglądarkę:

ctx.beginPath();
ctx.arc(240, 160, 20, 0, Math.PI*2, false);
ctx.fillStyle = "green";
ctx.fill();
ctx.closePath();

Jak widzisz ponownie użyliśmy metod  beginPath() (en-US) oraz closePath() (en-US). Pomiędzy nimi, najważniejszą częścią powyższego kodu jest metoda arc() (en-US). Przyjmuje ona sześć parametrów:

 • Współrzędne x oraz y środka łuku
 • średnica łuku
 • kąt początkowy oraz kąt końcowy (kąt rozpoczęcia i zakończenia rysowania podany w radianach)
 • kierunek rysowania (domyślna wartość false aby rysować zgodnie z ruchem wskazówek, lub true aby rysować przeciwnie do wskazówek zegara.) This last parameter is optional.

Właściwość fillStyle (en-US) wygląda inaczej, niż poprzednio. To dlatego, że tak, jak w CSS, kolor może być określony w postaci wartości szeznastkowej, słowa kluczowego określającego kolor, funkcji  rgba(), lub innych z dostępnych metod przypisywania koloru.

Zamiast używać metody fill() (en-US) króra wypełnia całe figury kolorem, możemy użyć stroke() (en-US) aby tylko pokolorować zewnętrzny obrys. Spróbuj dodać ten fragment do swojego kodu JavaScript:

ctx.beginPath();
ctx.rect(160, 10, 100, 40);
ctx.strokeStyle = "rgba(0, 0, 255, 0.5)";
ctx.stroke();
ctx.closePath();

Powyższy kod narysuje pusty prostokąd z niebieskim obrysem. Dzięki wykorzystaniu kanału alpha w funkcji  rgba(), niebieski kolor jest półprzezroczysty.

Porównaj swój kod

Poniżej znajdziesz pełny kod źródłowy pierwszej lekcji z podglądem na żywo:

Ćwiczenie: spróbuj pozmieniać wymiary i kolory poszczególnych figur.

Następne kroki

Mamy już skonfigurowany podstawową strukturę HTML oraz poznaliśmy trochę podstaw o elemencie canvas, przejdźmy teraz do rozdziału drugiego i dowiedzmy się w jaki sposób Poruszyć piłkę w naszej grze.