window.captureEvents

« Dokumentacja DOM

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Podsumowanie

Przestarzały

Registers the window to capture all events of the specified type.

Składnia

window.captureEvents(eventType) 

eventType is one or was it a combination of? of the following values: Event.ABORT, Event.BLUR, Event.CLICK, Event.CHANGE, Event.DBLCLICK, Event.DRAGDDROP, Event.ERROR, Event.FOCUS, Event.KEYDOWN, Event.KEYPRESS, Event.KEYUP, Event.LOAD, Event.MOUSEDOWN, Event.MOUSEMOVE, Event.MOUSEOUT, Event.MOUSEOVER, Event.MOUSEUP, Event.MOVE, Event.RESET, Event.RESIZE, Event.SELECT, Event.SUBMIT, Event.UNLOAD.

Przykład

<html>
 <script>
  function reg() {
   window.captureEvents(Event.CLICK);
   window.onclick = page_click;
  }

  function page_click() {
   alert('page click event detected!');
  }
 </script>

 <body onload="reg();">
 <p>click anywhere on this page.</p>
 </body>
</html>

Uwagi

This method is obsolete as of Gecko 1.9, in favor of W3C DOM Events methods (see addEventListener). The support for this method has been removed from Gecko 1.9.

Events raised in the DOM by user activity (such as clicking buttons or shifting focus away from the current document) generally pass through the high-level window and document objects first before arriving at the object that initiated the event.

When you call the captureEvents() method on the window, events of the type you specify (for example, Event.CLICK) no longer pass through to "lower" objects in the hierarchy. In order for events to "bubble up" in the way that they normally do, you must call window.releaseEvents() ( ) on the window to keep it from trapping events.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, splewako, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: splewako,