HTTP

Tutorials

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is een applicatie-laag protocol voor het versturen van hypermedia documenten, zoals HTML. Het was ontworpen voor communicatie tussen web browsers en web servers, maar het kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden. HTTP volgt een klassiek client-server model, waarbij een client een verbinding opent om een aanvraag te doen en vervolgens wacht op een reactie. HTTP is een stateless protocol, Dit betekend dat de server geen data (state) bewaard tussen twee aanvragen. Hoewel het meestal gebaseerd is op een TCP/IP laag, kan het ook worden gebruikt op elk andere betrouwbare transport laag; dat houd in, een protocol dat niet ongezien berichten verliest zoals UDP.

Leer hoe je HTTP moet gebruiken met handleidingen en tutorials.

Overzicht van HTTP
De basis functies van het client-server protocol: wat het kan doen en het beoogde gebruik.
HTTP Cache
Caching is erg belangrijk voor snelle websites. Dit artikel beschrijft de verschillende methodes van caching en hoe HTTP Headers gebruikt worden om het te gebruiken.
HTTP Cookies
Hoe cookies werken is gedefinieerd door RFC 6265. When serving an HTTP request, a server can send a Set-Cookie HTTP header with the response. The client then returns the cookie's value with every request to the same server in the form of a Cookie request header. The cookie can also be set to expire on a certain date, or restricted to a specific domain and path.
Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
Cross-site HTTP requests are HTTP requests for resources from a different domain than the domain of the resource making the request. For instance, an HTML page from Domain A (http://domaina.example/) makes a request for an image on Domain B (http://domainb.foo/image.jpg) via the img element. Web pages today very commonly load cross-site resources, including CSS stylesheets, images, scripts, and other resources. CORS allows web developers to control how their site reacts to cross-site requests.
Evolutie van HTTP
Een korte beschrijving van de veranderingen van de vroege versies van HTTP, het moderne HTTP/2 en verder.
Mozilla web security richtlijnen
A collection of tips to help operational teams with creating secure web applications.
HTTP Messages
Describes the type and structure of the different kind of messages of HTTP/1.x and HTTP/2.
Een doorsnee HTTP-sessie
LatShows and explains the flow of a usual HTTP session.
Connection management in HTTP/1.x
Describes the three connection management models available in HTTP/1.x, their strengths, and their weaknesses.

Referentie

Blader door gedetailleerde HTTP-referentiedocumentatie.

HTTP Headers
HTTP berichtheaders worden gebruikt om een bron of het gedrag van de server of client te beschrijven. Eigen headers kunnen toegevoegd worden door gebruik te maken van het  X- voorvoegsel; anderen in een  IANA-register, waarvan de originele inhoud gedefinieerd is in RFC 4229. IANA houd ook een register van voorgestelde nieuwe HTTP-berichtheaders bij.
HTTP Request Methods
The different operations that can be done with HTTP: GET (en-US), POST (en-US), and also less common requests like OPTIONS (en-US), DELETE (en-US), or TRACE (en-US).
HTTP Status Response Codes
HTTP response codes indicate whether a specific HTTP request has been successfully completed. Responses are grouped in five classes: informational responses, successful responses, redirections, client errors, and servers errors.
CSP-richtlijnen
De Content-Security-Policy (en-US) antwoordheaderresponse header fields allows web site administrators to control resources the user agent is allowed to load for a given page. With a few exceptions, policies mostly involve specifying server origins and script endpoints.

Tools en bronnen

Helpful tools and resources for understanding and debugging HTTP.

Firefox Developer Tools
Network monitor
Mozilla Observatory

A project designed to help developers, system administrators, and security professionals configure their sites safely and securely.

RedBot
Tools om je cache-gerelateerde headers te controleren.
Hoe Browsers Werken
Een zeer uitgebreid artikel over browser internals en het aanvraagverloop door het HTTP protocol. Een MUST-READ voor elke webontwikkelaar.