Window.prompt()

De Window.prompt() geeft een dialoog weer met een optioneel bericht die de gebruiker vraagt om tekst in te voeren.

Syntaxis

resultaat = window.prompt(bericht, standaardwaarde);
  • resultaat is een string die door de gebruiker ingevoerde tekst bevat, of null
  • bericht is een string tekst die aan de gebruiker wordt weergegeven. Deze parameter is optioneel en kan worden weggelaten als er niets moet worden weergegeven in het promptvenster.
  • standaardwaarde is een string die de standaardwaarde bevat, die wordt weergegeven in het tekstveld. Merk hierbij op dat in Internet Explorer 7 of 8 de standaardwaarde "undefined" isals je deze parameter niet meegeeft.

Voorbeeld

var sign = prompt("Wat is jouw sterrenbeeld?");

if (sign.toLowerCase() == "Schorpioen") {
  alert("Wow! Ik ben ook een schorpioen!");
}

// er zijn vele manieren om prompt te gebruiken
var sign = window.prompt(); // opent een blanco promptvenster
var sign = prompt();       //  opent een blanco promptvenster
var sign = window.prompt('Heeft u geluk?'); // Opent een venster met de tekst "Heeft u geluk?"
var sign = window.prompt('Heeft u geluk?', 'Zeker'); // Opent een venster met de tekst "Heeft u geluk?" en de standaardwaarde "Zeker"

Wanneer de gebruiker op OK klikt wordt de ingegeven tekst teruggegeven. Indien de gebruiker op OK klikt zonder enige tekst in te voeren wordt een lege string teruggegeven. Als de gebruiker op Cancel klikt, geeft deze functie null terug.

Bovenstaande prompt verschijnt als volgt (in Chrome op OS X):

prompt() dialog in Chrome on OS X

Opmerkingen

Een prompt-dialoog bevat een single-line-tekstbox, een Cancel-knop en een OK-knop. De dialoog geeft de (mogelijk lege) tekst terug die de gebruiker heeft ingevoerd.

The following text is shared between this article, DOM:window.confirm and DOM:window.alert Dialoogvensters zijn modale vensters; ze verhinderen de gebruiker ertoe om toegang te krijgen tot de rest van de interface totdat het dialoogvenster wordt gesloten. Om deze reden moet er niet worden overdreven in het gebruik van functies die dialoogvensters (of andere modale vensters) genereren.

Merk hierbij op dat het resultaat een string is. Dit betekent dat u de waarde, die werd ingegeven door de gebruiker, soms moet omvormen. Bijvoorbeeld, als het antwoord een Number zou moeten zijn, moet u de waarde omvormen naar een Number. var aNumber = Number(window.prompt("Type a number", "")); 

Beginnende bij Chrome 46.0 werd deze methode geblokkeerd binnen een  <iframe> (en-US) tenzij zijn sandboxattribuut de waarde allow-modal heeft.

Deze functie heeft geen effect in de Modern UI/Metroversie van Internet Explorer voor Windows 8. Het geeft geen prompt weer aan de gebruiker, en geeft altijd de waarde undefined terug. Het is niet duidelijk of het hier om een bug of bedoeld gedrag gaat. Desktopversies van IE implementeren deze functie wel.

Specificatie

Specificatie Status Commentaar
HTML Living Standard
The definition of 'prompt()' in that specification.
Living Standard  

Zie ook