Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The Window.outerHeight read-only property returns the height in pixels of the whole browser window, including any sidebar, window chrome, and window-resizing borders/handles.

Notes

To change the size of a window, see window.resizeBy() and window.resizeTo().

To get the inner height of a window, i.e. the height of the page being displayed, see window.innerHeight.

Graphical example

The following figure shows the difference between outerHeight and innerHeight.

innerHeight vs outerHeight illustration

Specification

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'Window.outerHeight' in that specification.
Working Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
outerHeightChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

Documentlabels en -medewerkers

Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,