Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The HTMLBRElement interface represents a HTML line break element (<br>). It inherits from HTMLElement.

Properties

Inherits properties from its parent, HTMLElement.

HTMLBRElement.clear
Is a DOMString indicating the flow of text around floating objects.

Methods

No specific method; inherits methods from its parent, HTMLElement.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLBRElement' in that specification.
Living Standard No change from HTML5
HTML5
The definition of 'HTMLBRElement' in that specification.
Recommendation No change from Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'HTMLBRElement' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 1 Specification.
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'HTMLBRElement' in that specification.
Obsolete Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLBRElementChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
clear
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

See also

  • HTML element implementing this interface: <br>

Documentlabels en -medewerkers

Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,