SVGURIReference

Luet tämän sisällön englanninkielistä versiota, koska tälle sisällölle ei ole vielä käännöstä. Auta meitä kääntämään tämä artikkeli!

The SVGURIReference interface is used to reflect the href attribute and the deprecated xlink:href attribute.

Properties

SVGURIReference.href Read only
An SVGAnimatedString that represents the value of the href attribute, and, on elements that are defined to support it, the deprecated xlink:href attribute. On getting href, an SVGAnimatedString object is returned that
  • reflects the href attribute, and
  • if the element is defined to support the deprecated xlink:href attribute, additionally reflects that deprecated attribute.

Methods

This interface does not provide any specific methods.

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of 'SVGURIReference' in that specification.
Candidate Recommendation Replaced the deprecated xlink:href attribute reference by the href attribute and made the prior only be reflected where it's defined to be supported.
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGURIReference' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGURIReferenceChrome ? Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Compatibility unknown  
Compatibility unknown