Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The PageTransitionEvent is fired when a document is being loaded or unloaded.

Properties

This interface also inherits properties from its parent, Event.

PageTransitionEvent.persisted Read only
Indicates if the document is loading from a cache.

Example

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body onpageshow="myFunction(event)">
</body>
</html>

JavaScript

function myFunction(event) { 
  if (event.persisted) {
    alert("The page was cached by the browser");
  } else {
    alert("The page was NOT cached by the browser");
  }
}

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'PageTransitionEvent' in that specification.
Living Standard Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
PageTransitionEventChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
persistedChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, mfluehr, connorshea, sideshowbarker, fscholz, Claas, Chandler0415, kscarfone, teoli, rabimba
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,