WeakMap.prototype.set()

El mètode set() afegeix un nou element amb una key i un value especificats a un objecte WeakMap.

Sintaxi

wm.set(key, value);

Paràmetres

key
Necesari. La clau de l'element a afegir al objecte WeakMap.
value
Necesari. El valor de l'element a afegir a l'objecte WeakMap.

Valor de retorn

L'objecte WeakMap.

Exemples

Utilitzar el mètode set

var wm = new WeakMap();
var obj = {};

// Afegir nous elements al WeakMap
wm.set(obj, "foo").set(window, "bar"); // chainable

// Actualitzem un element en WeakMap
wm.set(obj, "baz");

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'WeakMap.prototype.set' in that specification.
Standard Definició inicial

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 6.0 (6.0) 11 23 7.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 6.0 (6.0) No support No support 8

Notes específiques per a Firefox

  • Abans de Firefox 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30), WeakMap.prototype.set retornava undefined al no poder-se encadenar. Això s'ha arreglat  (errada 1031632). El comportament es pot trobar també a Chrome/v8 (problema).

Vegeu també