La propietat EvalError.prototype representa el prototip del constructor EvalError.

Property attributes of EvalError.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Totes les instàncies EvalError hereten de EvalError.prototype. Es pot utilitzar el prototip per afegir propietats o mètodes a totes les instàncies.

Propietats

EvalError.prototype.constructor
Especifica la funció que ha creat el prototip d'una instància.
EvalError.prototype.message
Missatge d'error. Tot i que l'ECMA-262 especifica que EvalError hauria de proveir la seva pròpia propietat message, en SpiderMonkey, hereta Error.prototype.message.
EvalError.prototype.name
Nom de l'error. Heretat de Error.
EvalError.prototype.fileName
Camí cap al fitxer que ha llançat aquest error. Heretat de Error.
EvalError.prototype.lineNumber
Número de línia en el fitxer que ha llançat aquest error. Heretat de Error.
EvalError.prototype.columnNumber
Número de columna en la línia que ha llançat aquest error. Heretat de Error.
EvalError.prototype.stack
Traça de l'error. Heretat de Error.

Mètodes

Tot i que l'objecte prototip EvalError no contè cap mètode en si mateix, les instàncies  EvalError hereten alguns mètodes a través de la cadena prototip.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'NativeError.prototype' in that specification.
Standard Definit com a NativeError.prototype.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'NativeError.prototype' in that specification.
Standard Definit com a NativeError.prototype.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, llue
Last updated by: mdnwebdocs-bot,