Date.prototype.getUTCDay()

Resum

El mètode getUTCDay() retorna el dia de la setmana de la data especificada segons l'hora universal, on 0 representa Diumenge.

Sintaxi

dateObj.getUTCDay()

Paràmetres

Cap.

Retorn

El valor retornat per  getUTCDay() és un nombre sencer que correspón al dia de la setmana: 0 per a Diumenge, 1 per a dilluns, 2 per a Dimarts, etcètera.

Exemples

Exemple: Utilitzar getUTCDay()

L'exemple següent assigna el dia de la setmana de la data actual a la variable diaSetmana.

var avui = new Date();
var diaSetmana = avui.getUTCDay();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCDay' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getUTCDay' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també