Ръководство за използване на SVG

Мащабируеми векторни графики (Scalable Vector Graphics), SVG, е разновидност на  W3C XML  за маркиране на графики. Частично се изпълнява от Firefox, Opera, WebKit browsers, Internet Explorer и други браузъри.

Това ръководство има за цел да обясни същината на SVG и съдържа доста технически детаили. Ако просто желаете да изрисувате красиви изображения, може би ще намерите по-полезна информация на Inkscape's documentation page. Полезно въведение в SVG е предоставено в SVG буквара на W3C.

Това ръководство е в начален етап на разработване. Ако имате възможност, заповядайте да помогнете, като напишете един-два параграфа. Бонус, ако напишете цяла страница!
Начално представяне на SVG

Следващите теми са по-задълбочени и поради това, трябва да получат отделни ръководства.

Писане на SVG чрез JavaScript

TBD

Ръководство за филтри в SVG

TBD

Анимации чрез SMIL(*задаване на път) в SVG

TBD

Създаване на шрифт в SVG

TBD