Reflect

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

Reflect вбудованний об'єкт, що об'єднує в собі методи для перехоплюючих JavaScript операцій. Ці методи такі ж, як у proxy handlers. Reflect є не функціональний об'єкт, тому не може використовуватися, як конструктор.

Опис

На відміну від більшості глобальних об'єктів, Reflect не є конструктором. Ви не можете використовувати його з new оператором або запустити Reflect як функцію. Всі властивості та методи Reflect є статичними (так само як у Math об'єкта).

Методи

Reflect об'єкт надає статичні функції, які мають такі ж імена як proxy handler методи. Деякі з цих методів є також ідентичними до відповідних методів в Object, хоча існують деякі тонкі відмінності між ними.

Reflect.apply()
Виконує цільову функцію з аргументами, які визначені параметром args. Дивись також Function.prototype.apply().
Reflect.construct()
Оператор new як функція. Еквівалент до виклику new target(...args). Надає також опційну(не обовязковий) можливість встановити інший прототип.
Reflect.defineProperty()
Подібний до Object.defineProperty(). Повертає Boolean.
Reflect.deleteProperty()
Оператор delete як функція. Еквівалент до виклику delete target[name].
Reflect.get()
Функція, що повертає значення властивості.
Reflect.getOwnPropertyDescriptor()
Подібно до Object.getOwnPropertyDescriptor(). Повертає дескриптор даної властивості, якщо така існує у об'єкті,  undefined в іншому випадку.
Reflect.getPrototypeOf()
Така як Object.getPrototypeOf().
Reflect.has()
Оператор in як функція. Повертая булеве, що вказую чи існує власна або успадкована властивість.
Reflect.isExtensible()
Така як Object.isExtensible().
Reflect.ownKeys()
Повертає масив власних(не успадкованих) ключів властивостей цільового об'єкту.
Reflect.preventExtensions()
Подібно до Object.preventExtensions(). Повертає Boolean.
Reflect.set()
Функція, яка встановлює значення для властивостей. Повертає Boolean як true якщо оновлення було успішним.
Reflect.setPrototypeOf()
Функція, що встановлює прототип об'єкта.

Специфікації

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Reflect' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Reflect' in that specification.
Living Standard Reflect.enumerate був видаленний.

Сумістність браузерів

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ReflectChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
applyChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
constructChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
definePropertyChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
deletePropertyChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
getChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
getOwnPropertyDescriptorChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
getPrototypeOfChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
hasChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
isExtensibleChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
ownKeysChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
preventExtensionsChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
setChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
setPrototypeOfChrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 42IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 42Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивись також

  • Глобальний об'єкт Proxy.
  • Об'єкт handler.