Конструктор Error()

Конструктор Error створює об'єкт помилки.

Синтаксис

new Error([message[, fileName[, lineNumber]]])

Параметри

messageOptional
Зрозумілий людині опис помилки.
fileName  Optional
Значення властивості fileName створеного об'єкта Error. За замовчуванням містить ім'я файлу, код з якого запустив конструктор Error().
lineNumber  Optional
Значення властивості lineNumber створеного об'єкта Error. За замовчуванням містить номер рядка, де відбувся виклик конструктора Error().

Опис

Коли Error використовується як функція -- без  new, він повертає об'єкт Error. Таким чином, простий виклик Error матиме той самий результат, що й конструювання об'єкта Error через ключове слово new.

// це...
const x = Error('Я був створений викликом функції!')

​​​​// ...має ту саму функціональність, що й це:
const y = new Error('Я був зконструйований ключовим словом "new"!')

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Error constructor' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Error() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також