Конструктор Error()

Конструктор Error створює об'єкт помилки.

Синтаксис

new Error([message[, fileName[, lineNumber]]])

Параметри

messageOptional
Зрозумілий людині опис помилки.
fileName  This API has not been standardized. Optional
Значення властивості fileName створеного об'єкта Error. За замовчуванням містить ім'я файлу, код з якого запустив конструктор Error().
lineNumber  This API has not been standardized. Optional
Значення властивості lineNumber створеного об'єкта Error. За замовчуванням містить номер рядка, де відбувся виклик конструктора Error().

Опис

Коли Error використовується як функція -- без  new, він повертає об'єкт Error. Таким чином, простий виклик Error матиме той самий результат, що й конструювання об'єкта Error через ключове слово new.

// це...
const x = Error('Я був створений викликом функції!')

​​​​// ...має ту саму функціональність, що й це:
const y = new Error('Я був зконструйований ключовим словом "new"!')

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Error constructor' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також