BigInt.asIntN()

Статичний метод BigInt.asIntN використовується для обертання значення BigInt до цілого числа зі знаком у діапазоні між -2width-1 та 2width-1-1.

Синтаксис

BigInt.asIntN(width, bigint);

Параметри

width
Кількість бітів, доступних для розміру цілого числа.
bigint
Ціле число, яке треба затиснути, щоб вмістити у надані біти.

Повертає

Значення bigint за модулем 2width у вигляді цілого числа зі знаком.

Приклади

Щоб залишатись у 64-бітному діапазоні

Метод BigInt.asIntN() може бути корисним, якщо потрібно залишатись у діапазоні 64-бітної арифметики.

const max = 2n ** (64n - 1n) - 1n;

BigInt.asIntN(64, max);
// ↪ 9223372036854775807n

BigInt.asIntN(64, max + 1n);
// ↪ -9223372036854775807n
// від'ємне число, через переповнення

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'BigInt.asIntN()' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також