PromiseRejectionEvent.promise

Властивість promise інтерфейсу PromiseRejectionEvent, доступна лише для читання, вказує об'єкт JavaScript Promise, який був відхилений. Ви можете дослідити властивість події PromiseRejectionEvent.reason, щоб дізнатись, чому проміс був відхилений.

Синтаксис

promise = PromiseRejectionEvent.promise

Значення

Об'єкт JavaScript Promise, який був відхилений, і чиє відхилення пройшло необробленим.

Приклади

Цей приклад прослуховує необроблені проміси, і, якщо властивість reason є об'єктом з полем code, що містить текст "Модуль не готовий", він встановлює функцію зворотного виклику, що виконується під час неактивності переглядача, яка буде повторно запускати невиконану задачу, щоб виконати її правильно.

Метод event.preventDefault() викликається, щоб зазначити, що проміс тепер був оброблений.

window.onunhandledrejection = function(event) {
 if (event.reason.code && event.reason.code == "Модуль не готовий") {
  window.requestIdleCallback(function(deadline) {
   loadModule(event.reason.moduleName)
    .then(performStartup);
  });
  event.preventDefault();
 }
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
HTML Living Standard
The definition of 'PromiseRejectionEvent.promise' in that specification.
Living Standard Початкове визначення.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
promiseChrome Full support 49Edge Full support ≤79Firefox Full support 69
Full support 69
Full support 68
Disabled
Disabled From version 68: this feature is behind the dom.promise_rejection_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 11WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 68
Disabled
Full support 68
Disabled
Disabled From version 68: this feature is behind the dom.promise_rejection_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 5.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Див. також