SpeechRecognition

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Interfejs SpeechRecognition jest częścią Web Speech API i kontroluje usługę rozpoznawania mowy. Obsługuje również SpeechRecognitionEvent zwracany przez usługę rozpoznawania mowy.

Uwaga: Na Chrome użycie Speech Recognition wymaga zastosowania serwera. Dźwięk jest przesyłany do usługi web, więc nie działa offline.

Konstruktor

SpeechRecognition.SpeechRecognition()
Tworzy nowy obiekt SpeechRecognition.

Właściwości

SpeechRecognition dziedziczy równiez właściwości z interfejsu rodzica, EventTarget.

SpeechRecognition.grammars
Tworzy i zwraca kolekcję obiektów SpeechGrammar, które reprezentują zasady gramatyczne akceptowane przez SpeechRecognition.
SpeechRecognition.lang
Tworzy i zwraca język bieżącej instacji SpeechRecognition. Jeśli nie zostanie sprecyzowany domyślnie przyjmie wartość z atrybutu lang, a jeśli i on nie został zdefiniowany - z ustawień językowych przeglądarki.
SpeechRecognition.continuous
Ustawienie przyjęcia ciągłego strumienia mowy lub pojedynczego zwrotu. Domyslnie ustawiony na przyjęcie pojedynczego zwrotu (false.)
SpeechRecognition.interimResults
Ustawienie kontrolujące zwracanie rezultatów pośrednich. Przyjmuje wartości (true) lub (false.) Rezultat pośredni rozpoznawania mowy to rezultat niepełny, uzyskiwany w trakcie rozpoznawania wypowiedzi (np. kiedy metoda SpeechRecognitionResult.isFinal zwraca  false.) 
SpeechRecognition.maxAlternatives
Ustawienie maksymalnej liczby alternatywnych wyników rozpoznawania mowy. Domyślnie - 1.
SpeechRecognition.serviceURI
Specifies the location of the speech recognition service used by the current SpeechRecognition to handle the actual recognition. The default is the user agent's default speech service.

Methods

SpeechRecognition also inherits methods from its parent interface, EventTarget.

SpeechRecognition.abort()
Stops the speech recognition service from listening to incoming audio, and doesn't attempt to return a SpeechRecognitionResult.
SpeechRecognition.start()
Starts the speech recognition service listening to incoming audio with intent to recognize grammars associated with the current SpeechRecognition.
SpeechRecognition.stop()
Stops the speech recognition service from listening to incoming audio, and attempts to return a SpeechRecognitionResult using the audio captured so far.

Events

Listen to these events using addEventListener() or by assigning an event listener to the oneventname property of this interface.

audiostart
Fired when the user agent has started to capture audio.
Also available via the onaudiostart property.
audioend
Fired when the user agent has finished capturing audio.
Also available via the onaudioend property.
end
Fired when the speech recognition service has disconnected.
Also available via the onend property.
error
Fired when a speech recognition error occurs.
Also available via the onerror property.
nomatch
Fired when the speech recognition service returns a final result with no significant recognition. This may involve some degree of recognition, which doesn't meet or exceed the confidence threshold.
Also available via the onnomatch property.
result
Fired when the speech recognition service returns a result — a word or phrase has been positively recognized and this has been communicated back to the app.
Also available via the onresult property.
soundstart
Fired when any sound — recognisable speech or not — has been detected.
Also available via the onsoundstart property.
soundend
Fired when any sound — recognisable speech or not — has stopped being detected.
Also available via the onsoundend property.
speechstart
Fired when sound that is recognised by the speech recognition service as speech has been detected.
Also available via the onspeechstart property.
speechend
Fired when speech recognised by the speech recognition service has stopped being detected.
Also available via the onspeechend property.
start
Fired when the speech recognition service has begun listening to incoming audio with intent to recognize grammars associated with the current SpeechRecognition.
Also available via the onstart property.

Examples

In our simple Speech color changer example, we create a new SpeechRecognition object instance using the SpeechRecognition() constructor, create a new SpeechGrammarList, and set it to be the grammar that will be recognised by the SpeechRecognition instance using the SpeechRecognition.grammars property.

After some other values have been defined, we then set it so that the recognition service starts when a click event occurs (see SpeechRecognition.start().) When a result has been successfully recognised, the SpeechRecognition.onresult handler fires,  we extract the color that was spoken from the event object, and then set the background color of the <html> element to that colour.

var grammar = '#JSGF V1.0; grammar colors; public <color> = aqua | azure | beige | bisque | black | blue | brown | chocolate | coral | crimson | cyan | fuchsia | ghostwhite | gold | goldenrod | gray | green | indigo | ivory | khaki | lavender | lime | linen | magenta | maroon | moccasin | navy | olive | orange | orchid | peru | pink | plum | purple | red | salmon | sienna | silver | snow | tan | teal | thistle | tomato | turquoise | violet | white | yellow ;'
var recognition = new SpeechRecognition();
var speechRecognitionList = new SpeechGrammarList();
speechRecognitionList.addFromString(grammar, 1);
recognition.grammars = speechRecognitionList;
//recognition.continuous = false;
recognition.lang = 'en-US';
recognition.interimResults = false;
recognition.maxAlternatives = 1;

var diagnostic = document.querySelector('.output');
var bg = document.querySelector('html');

document.body.onclick = function() {
  recognition.start();
  console.log('Ready to receive a color command.');
}

recognition.onresult = function(event) {
  var color = event.results[0][0].transcript;
  diagnostic.textContent = 'Result received: ' + color;
  bg.style.backgroundColor = color;
}

Specifications

Specification Status Comment
Web Speech API
The definition of 'SpeechRecognition' in that specification.
Draft

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SpeechRecognition
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support 4.4.3
Prefixed Notes
Full support 4.4.3
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 2.0
Prefixed Notes
Full support 2.0
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
SpeechRecognition() constructor
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support 37
Prefixed Notes
Full support 37
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
abort
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
audioend event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
audiostart event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
continuous
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
end event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
error event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
grammars
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
interimResults
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
lang
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
maxAlternatives
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
nomatch event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
onaudioend
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onaudiostart
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onend
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onerror
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onnomatch
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onresult
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onsoundend
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onsoundstart
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onspeechend
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onspeechstart
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
onstart
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
result event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
serviceURI
ExperimentalDeprecatedNon-standard
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
soundend event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
soundstart event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
speechend event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
speechstart event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
start
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
start event
Experimental
Chrome Full support 33Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
stop
Experimental
Chrome Full support 33
Prefixed Notes
Full support 33
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Edge Full support ≤79
Prefixed Notes
Full support ≤79
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Chrome Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.
Firefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
Prefixed Notes
Full support Yes
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: webkit
Notes You'll need to serve your code through a web server for recognition to work.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
Requires a vendor prefix or different name for use.
Requires a vendor prefix or different name for use.

See also