HTMLCanvasElement.width

 

Własność HTMLCanvasElement.width wyrażana jest w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut width elemetu HTML <canvas> i jest interpretowana w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 300.

To jedna z dwóch własności kontrolujących wielkość <canvas>, druga z nich to HTMLCanvasElement.height.

Składnia

var pxl = canvas.width;
canvas.width = pxl;

Przykłady

Wykorzystując element <canvas>:

<canvas id="canvas" width="300" height="300"></canvas>

You can get the width of the canvas with the following code:

Informacje o szerokości <canvas> można uzyskać za pomocą kodu:

var canvas = document.getElementById('canvas');
console.log(canvas.width); // 300

Specyfikacja

Zgodność przegladarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też