HTMLCanvasElement.width

 

Własność HTMLCanvasElement.width wyrażana jest w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut width (en-US) elemetu HTML <canvas> (en-US) i jest interpretowana w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 300.

To jedna z dwóch własności kontrolujących wielkość <canvas> (en-US), druga z nich to HTMLCanvasElement.height.

Składnia

var pxl = canvas.width;
canvas.width = pxl;

Przykłady

Wykorzystując element <canvas> (en-US):

<canvas id="canvas" width="300" height="300"></canvas>

You can get the width of the canvas with the following code:

Informacje o szerokości <canvas> (en-US) można uzyskać za pomocą kodu:

var canvas = document.getElementById('canvas');
console.log(canvas.width); // 300

Specyfikacja

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLCanvasElement.width' in that specification.
Living Standard Brak zmian od ostatniego snapshota, HTML5
HTML 5.1
The definition of 'HTMLCanvasElement.width' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'HTMLCanvasElement.width' in that specification.
Recommendation Snapshot HTML Living Standard zawierający początkową definicje.

Zgodność przegladarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też