HTMLCanvasElement.width

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

 

Własność HTMLCanvasElement.width wyrażana jest w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut width elemetu HTML <canvas> i jest interpretowana w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 300.

To jedna z dwóch własności kontrolujących wielkość <canvas>, druga z nich to HTMLCanvasElement.height.

Składnia

var pxl = canvas.width;
canvas.width = pxl;

Przykłady

Wykorzystując element <canvas>:

<canvas id="canvas" width="300" height="300"></canvas>

You can get the width of the canvas with the following code:

Informacje o szerokości <canvas> można uzyskać za pomocą kodu:

var canvas = document.getElementById('canvas');
console.log(canvas.width); // 300

Specyfikacja

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLCanvasElement.width' in that specification.
Living Standard Brak zmian od ostatniego snapshota, HTML5
HTML 5.1
The definition of 'HTMLCanvasElement.width' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'HTMLCanvasElement.width' in that specification.
Recommendation Snapshot HTML Living Standard zawierający początkową definicje.

Zgodność przegladarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
widthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 9Safari Full support 3WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też