HTMLCanvasElement.captureStream()

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 
Metoda HTMLCanvasElement.captureStream() zwraca CanvasCaptureMediaStream który jest wideo w czasie rzeczywistym z powierzchni elementu <canvas>.

Składnia

MediaStream = canvas.captureStream(frameRate);

Parametry

frameRate Optional
Liczba zmiennoprzecinkowa podójnej precyzji wskazuje na częstotliwość przechwytywania każdej klatki. W przypadku braku parametru nowa klatka będzie przechwytywana przy każdej zmianie <canvas>; jeśli ustawiona na 0, przechwycona zostanie pojedyńcza klatka.

Wartość zwrtona

Odniesienie do obiektu MediaStream

Przykład

// Zlokalizuj element canvas do przechwycenia
var canvasElt = document.querySelector('canvas');

// Rozpocznij stream
var stream = canvasElt.captureStream(25); // 25 FPS

// Wykonuj na nim czynności
// Np. Prześlij stream na inny komputer używając RTCPeerConnection
innyKomputer.addStream(stream);

Specyfikacja

Zgodność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też