HTMLCanvasElement.captureStream()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 
Metoda HTMLCanvasElement.captureStream() zwraca CanvasCaptureMediaStream który jest wideo w czasie rzeczywistym z powierzchni elementu <canvas>.

Składnia

MediaStream = canvas.captureStream(frameRate);

Parametry

frameRate Optional
Liczba zmiennoprzecinkowa podójnej precyzji wskazuje na częstotliwość przechwytywania każdej klatki. W przypadku braku parametru nowa klatka będzie przechwytywana przy każdej zmianie <canvas>; jeśli ustawiona na 0, przechwycona zostanie pojedyńcza klatka.

Wartość zwrtona

Odniesienie do obiektu MediaStream

Przykład

// Zlokalizuj element canvas do przechwycenia
var canvasElt = document.querySelector('canvas');

// Rozpocznij stream
var stream = canvasElt.captureStream(25); // 25 FPS

// Wykonuj na nim czynności
// Np. Prześlij stream na inny komputer używając RTCPeerConnection
innyKomputer.addStream(stream);

Specyfikacja

Specification Status Comment
Media Capture from DOM Elements
The definition of 'HTMLCanvasElement.captureStream()' in that specification.
Working Draft Definicja początkowa

Zgodność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
captureStream
Experimental
Chrome Full support 51Edge Full support ≤79Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 11WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 43Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 11Samsung Internet Android Full support 5.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

Zobacz też