HTMLCanvasElement.captureStream()

Experimental: This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

 
Metoda HTMLCanvasElement.captureStream() zwraca CanvasCaptureMediaStream (en-US) który jest wideo w czasie rzeczywistym z powierzchni elementu <canvas>.

Składnia

MediaStream = canvas.captureStream(frameRate);

Parametry

frameRate Optional
Liczba zmiennoprzecinkowa podójnej precyzji wskazuje na częstotliwość przechwytywania każdej klatki. W przypadku braku parametru nowa klatka będzie przechwytywana przy każdej zmianie <canvas> (en-US); jeśli ustawiona na 0, przechwycona zostanie pojedyńcza klatka.

Wartość zwrtona

Odniesienie do obiektu MediaStream (en-US)

Przykład

// Zlokalizuj element canvas do przechwycenia
var canvasElt = document.querySelector('canvas');

// Rozpocznij stream
var stream = canvasElt.captureStream(25); // 25 FPS

// Wykonuj na nim czynności
// Np. Prześlij stream na inny komputer używając RTCPeerConnection
innyKomputer.addStream(stream);

Specyfikacja

Specification Status Comment
Media Capture from DOM Elements
The definition of 'HTMLCanvasElement.captureStream()' in that specification.
Working Draft Definicja początkowa

Zgodność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też