Stylesheet

Ten dział opisuje obiekt CSSStyleSheet, który opisuje pojedynczy arkusz stylów css.

Arkusz stylów CSS składa się z reguł CSS, każda z nich może być manipulowana bezpośrednio przez obiekt CSSRule. Obiekt arkusza stylów pozwala ci kontrolować i modyfikować arkusze stylów,włączając jego listę reguł.

Możesz pobrać listę arkuszy stylów dla bieżącego dokumentu używając własności document.styleSheets.

Własności

stylesheet.cssRules
Zwraca wszystkie reguły/zasady CSS w arkuszu stylów jako tablicę.
stylesheet.disabled
Ta własność sygnalizuje, czy bieżący arkusz stylów jest używany lub nie.
stylesheet.href
Zwraca położenie zewnętrznego arkusza stylów.
stylesheet.media
SpeObiekt media określa zamierzony nośnik docelowy dla stylu informacji.
stylesheet.ownerNode
Zwraca węzeł łączący arkusz stylów z dokumentem.
stylesheet.ownerRule
Jeżeli arkusz stylów pochodzi z reguły @import, własność ownerRule będzie zawierać CSSImportRule.
stylesheet.parentStyleSheet
Zwraca arkusz stylów, który włącza obecny arkusz (jeśli istnieje).
stylesheet.title
Zwraca doradczy tytuł bieżącego arkusza stylów.
stylesheet.type
Określa język arkusza stylów dla tego arkusza stylów.

Metody

stylesheet.deleteRule
Usuwa reguły z arkusza stylów.
stylesheet.insertRule
Umieszcza nową regułę stylu dla bieżącego arkusza stylów.

Specyfikacja