Odbijanie od ścian

To jest 3-ci z 10-ciu kroków poradnika Gra Breakout 2D w czystym JavaScript. Możesz zobaczyć kod źródłowy, który otrzymamy po ukończeniu tej lekcji, na Gamedev-Canvas-workshop/lesson3.html.

Widzimy naszą piłkę w ruchu, jednak szybko znika ona poza ekranem gry zanim zdążymy się nią nacieszyć! Aby temu zaradzić, zaimplementujemy bardzo proste wykrywanie kolizji (która szczegółowo zostanie wyjaśniona później) aby sprawić, żeby piłka obijałą się od każdej z czterech ścian canvasa.

Proste wykrywanie kolizji

Aby wykryć kolizję, sprawdzimy, czy nasza piłka dotyka (koliduje) ze ścianą, a jeżeli tak, odpowiednio zmienimy jej kierunek ruchu.

Aby ułatwić sobie obliczenia, zdefiniujmy zmienną o nazwie ballRadius która będzie przechowywała promień rysowanego koła i będzie używana do obliczeń. Dodaj ten fragment do swojego kodu gdzieś poniżej deklaracji poprzednich zmiennych:

var ballRadius = 10;

Teraz zaktualizujmy linię w funkcji drawBall(), odpowiedzialną za rysowanie naszej piłki, na taką:

ctx.arc(x, y, ballRadius, 0, Math.PI*2);

Odbijanie od góry i od dołu

Są cztery ściany od których piłka może się odbijać — na początek skupmy się na górnej. W każdej ramce musimy sprawdzić, czy piłka dotyka górnej krawędzi canvasa — jeżeli tak, zmienimy jej ruch tak, aby zaczęła poruszać się w przeciwnym kierunku i przez to pozostała w widocznych granicach. Pamiętając, iż system współrzędnych zaczyna się od górnego lewego narożnika, możemy zastosować takie rozwiązanie:

if(y + dy < 0) {
  dy = -dy;
}

Jeżeli wartość y pozycji piłki jest mniejsza od zera, zmień kierunek ruchu na osi y ustawiając taką samą wartość, jednak z odwróconym znakiem. Jeżeli piłka porusza się w górę z prędkością 2 pikseli na ramkę, teraz będzie będzie poruszała się "do góry", ale z prędkością  -2 pikseli, co właściwie będzie ruchem do dołu z prędkością 2 pikseli na ramkę.

Powyższy kod ma rozwiąże problem odbicia od górnej krawędzi, więc teraz pomyślmy o krawędzi dolnej:

if(y + dy > canvas.height) {
  dy = -dy;
}

Jeżeli pozycja y piłki jest większa od wysokości canvasa, (pamiętaj, że pozycję y liczymy od góry, więc krawędź górna znajduje się na pozycji 0, natomiast dolna krawędź na pozycji  320 pikseli, czyli wysokość canvasa), wtedy odbijmy ją od krawędzi zamieniając kierunek ruchu w osi y jak zrobiliśmy to poprzednio.

Możemy połączyć te dwie instrukcje w jedną, aby zaoszczędzić na szczegółowości kodu:

if(y + dy > canvas.height || y + dy < 0) {
  dy = -dy;
}

Jeżeli którykolwiek z warunków będzie równy true, odwróć kierunek ruchu piłki.

Odbijanie od lewej i prawej

Mamy już obsługę odbicia od krawędzi górnej i dolnej, więc pomyślmy teraz o krawędziach bocznych. Właściwie kod jest bardzo podobny, więc wszystko co musisz zrobić to powtórzyć go dla x zamiast y:

if(x + dx > canvas.width || x + dx < 0) {
  dx = -dx;
}

if(y + dy > canvas.height || y + dy < 0) {
  dy = -dy;
}

W tym momencie powinieneś wprowadzić powyższy blok kodu do funkcji draw(), tuż przed zamykającym nawiasem klamrowym.

Piłka znika w ścianie!

Przetestuj swój kod na tym etapie, powinieneś być pod wrażeniem — mamy już piłkę, która odbija się od wszystkich krawędzi canvasa! Mamy jednak kolejny problem  — kiedy piłka uderza w ścianę, delikatnie się w niej "zatapia" przed zmianą kierunku:

To dlatego, że liczymy punkt zderzenia ściany oraz środka piłki, podczas, gdy powinniśmy to robić dla jej obwodu. Piłka powinna odbić się w momencie, kiedy tylko dotknie ściany, a nie kiedy jest w połowie "w ścianie", poprawmy zatem trochę nasze warunki odbicia. Zaktualizuj swój ostatnio dodany kod na ten:

if(x + dx > canvas.width - ballRadius || x + dx < ballRadius) {
  dx = -dx;
}
if(y + dy > canvas.height - ballRadius || y + dy < ballRadius) {
  dy = -dy;
}

Kiedy odległość pomiędzy środkiem piłki a krawędzią jest dokładnie taka sama, jak promień piłki, zmień kierunek ruchu. Odjęcie wartości średnicy od jednej krawędzi i dodawanie do drugiej da na wrażenie właściwego wykrycia kolizji — piłka odbija się od ścian tak, jak powinna.

Porównaj swój kod

Sprawdźmy ostateczny kod dla tej części kursu z tym, co otrzymaliśmy oraz pobawmy się trochę: