Graphics op het Web

2D Graphics

Moderne websites en applicaties moeten vaak afbeeldingen presenteren. Statische afbeeldingen kunnen gemakkelijk worden getoond met behulp van het <img> (en-US)-element of door het instellen van de achtergrond van de HTML-elementen met behulp van de background-image (en-US)-eigenschap. U kunt afbeeldingen ook direct samenstellen, of ze later bewerken. Deze artikelen geven inzicht in hoe u dit kunt bereiken.

Canvas
Het <canvas> (en-US) biedt  API's om 2D graphics weer te geven via JavaScript.
SVG
Scalable Vector Graphics (SVG) laat je lijnen, rondingen en andere geometrische vormen gebruiken om graphics te maken. Door het gebruik van bitmaps te vermijden, kunt u afbeeldingen creëren die op elke schaal meebewegen.

 

 

 

 

3D Graphics

WebGL
Een handleiding voor beginners van WebGL, de 3D graphics API voor het Web. Deze technologie laat u de OpenGL ES gebruiken in webcontent.

Video

Het gebruik van HTML5 audio en video
Video embedden in een HTML document en het beheerseb van de playback.
WebRTC
De RTC in WebRTC staat voor Real-Time Communicatie, technologie die audio/video streaming en het delen van gegevens toestaat tussen browser clients (peers).