window.navigator.battery

Battery Status API, useimmiten lyhennettynä Battery API, tarjoaa tietoa järjestelmän akun lataustasosta ja sallii sinulle ilmoitettavan muutaman akkutasomuutostapahtuman kautta. Tätä voitaisiin käyttää lataamaan vähemmän suoritinintensiiviset tehtävät sivustollasi, jos akkuvirta on vähissä ja tallentaa muutokset ennen akkuvirran loppumista, jotta estetään tietojen häviäminen.

Battery Status API laajentaa window.navigator-objektin metodilla battery. Se määrittää myös muutamia uusia tapahtumia.

Attribuutit

charging
Kirjoitussuojattu. Boolean-arvo edustaa järjestelmän akun lataustilaa. Palauttaa arvon true, jos akkua ladataan, jos järjestelmän akun tila ei ole määriteltävissä, tai jos akkua ei ole liitetty järjestelmään. Palauttaa arvon false, jos akkua puretaan.
chargingTime
Kirjoitussuojattu. Double-arvo edustaa jäljellä olevaa sekuntimäärää siihen kun järjestelmän akku ladattu täyteen. Palauttaa arvon 0, jos akku on ladattu täyteen.
Palauttaa positiivisen äärettämän arvon, jos akkua puretaan tai jos toteutus ei kykene ilmoittamaan jäljellä olevaa latausaikaa.
dischargingTime
Kirjoitussuojattu. Double-arvo edustaa jäljellä olevaa sekuntimäärää siihen kun järjestelmän akku on täysin purettu ja järjestelmä keskeytetään. Palauttaa positiivisen äärettömän arvon, jos akkua ladataan, jos toteutus ei kykene ilmoittamaan purkamisaikaa, tai jos järjestelmään ei ole liitetty akkua.
level
Kirjoitussuojattu. Double-arvo edustaa järjestelmän akun lataustasoa skaalalla 0 ... 1.0. Palauttaa arvon 0, jos akku on tyhjä ja järjestelmä on siirtymässä keskeytystilaan. Palauttaa arvon 1.0, jos akku on täynnä, jos toteutus ei kykene ilmoittamaan akun tasoa, tai jos akkua ei ole liitetty järjestelmään.

Tapahtumat

chargingchange
Laukeaa, kun akun lataustilaa päivitetään.
chargingtimechange
Laukeaa, kun akun latausaikaa päivitetään.
dischargingtimechange
Laukeaa, kun akun purkausaikaa päivitetään.
levelchange
Laukeaa, kun akun tasoa päivitetään.

Esimerkki

Katso myös esimerkkiä spesifikaatiossa.

var battery = navigator.battery || navigator.mozBattery || navigator.webkitBattery;

function updateBatteryStatus() {
  alert("Battery status: " + battery.level * 100 + " %");

  if (battery.charging) {
    alert("Battery is charging");
  }
}

battery.addEventListener("chargingchange", updateBatteryStatus);
battery.addEventListener("levelchange", updateBatteryStatus);
updateBatteryStatus();

Spesifikaatiot

Spesifikaatio Tila Kommentti
Battery Status API Candidate Recommendation Alustava spesifikaatio.

Selainyhteensopivuus

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Perustuki 20 webkit (en-US) 10 (10) moz (en-US) [1]
16 (16) (without prefix) [2]
No support No support No support
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Perustuki 20 webkit (en-US) 10.0 (10) moz (en-US) [1]
16.0 (16) (without prefix) [2]
No support No support No support

Gecko-kommentit

[1] Disabled by default in Firefox 10.0, but can be enabled setting the preference dom.battery.enabled to true. Starting with Firefox 11.0, mozBattery is enabled by default.

[2] The Battery API is currently supported on Android, Windows, and Linux with UPower installed. Support for MacOS is available starting with Gecko 18.0 (Firefox 18.0 / Thunderbird 18.0 / SeaMonkey 2.15).

Katso myös