MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

زبان نشانه‌گذاری ریاضی (MathML) یک برنامه از زبان نشانه‌گذاری XML است برای تشریح نشانه‌گذاری‌های ریاضی و گرفتن هم محتوی و هم ساختار آن. در اینجا شما پیوندهایی به مستندات، مثال‌ها، و ابزارهایی که به شما برای کارکردن با این تکنولوژی نیرومند کمک می‌کنند پیدا خواهید کرد. برای یک دید کلی و سریع، اسلایدهایی برای نمایش‌گاه نوآوری در Mozilla Summit 2013 را ببینید.

مراجع MathML

مرجع المان MathML
جزییاتی در مورد هر المان MathML و اطلاعات سازگار برای مرورگرهای میزکار و سیار.
مرجع خصوصیت MathML
اطلاعاتی در مورد خصوصیات MathML که رفتار و ظاهر المان‌ها را تغییر می‌دهد.
مثال‌های MathML
نمونه‌ها و مثال‌های MathML که به شما در فهمیدن چگونگی عملکرد آن کمک می‌کند.
نوشتن MathML
پیشنهاد‌ها و نکاتی در مورد نوشتن MathML، شامل ویرایشگرهای  MathML پیشنهاد شده و چگونگی خروجی گرفتن از آن‌ها و یکوارچه کردن آن‌ها با محتوی وب.

نمایش همه...

کمک گرفتن از کمیته‌ها

ابزار‌ها

سازگاری با مرورگر

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support ? 1.5 (1.8) With PlugIn(s) ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 1.0 (1.8) ? ? ?

نکات Gecko

شروع با فایرفاکس 1.5، بسیاری از نشانه‌گذاری‌های MathML 2.0 W3C Recommendation روی همه پلت فرم‌ها پشتیبانی شده است. پشتیبانی برای MathML 3 در حال پیشرفت است.

 

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: fred.wang, teoli, kazem82
 Last updated by: fred.wang,