زبان نشانه‌گذاری ریاضی (MathML) گویشی از XML ، برای توصیف نمادها و ضبط هر دو مورد محتوی و ساختار ریاضی می باشد. اینجا پیوندهایی به مستندات، مثال‌ها، و ابزارهایی که به شما برای کارکردن با این تکنولوژی نیرومند کمک می‌کنند پیدا خواهید کرد. برای یک دید کلی و سریع، اسلایدهایی برای نمایشگاه نوآوری در Mozilla Summit 2013 را ببینید.

مراجع MathML

مرجع المان MathML
جزییاتی در مورد هر المان MathML و اطلاعات سازگار برای مرورگرهای میزکار و سیار.
مرجع خصوصیت MathML
اطلاعاتی در مورد خصوصیات MathML که رفتار و ظاهر المان‌ها را تغییر می‌دهد.
مثال‌های MathML
نمونه‌ها و مثال‌های MathML که به شما در فهمیدن چگونگی عملکرد آن کمک می‌کند.
نگارش MathML
پیشنهاد‌ها و نکاتی برای نوشتن MathML، شامل ویرایشگرهای پیشنهادی MathML و چگونگی گنجاندن آن‌ها در داخل محتویات وب.

نمایش همه...

کمک گرفتن از باشگاه ها

ابزار‌ها

سازگاری با مرورگر

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support ? 1.5 (1.8) With PlugIn(s) ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 1.0 (1.8) ? ? ?

نکات Gecko

شروع با فایرفاکس 1.5، بسیاری از نشانه‌گذاری‌های MathML 2.0 W3C Recommendation روی همه پلت فرم‌ها پشتیبانی شده است. پشتیبانی برای MathML 3 در حال پیشرفت است.

 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: bz-com, fred.wang, teoli, kazem82
Last updated by: bz-com,