Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The CDATASection interface represents a CDATA section that can be used within XML to include extended portions of unescaped text. The symbols < and & don’t need escaping as they normally do when inside a CDATA section.

In XML, a CDATA section looks like:

<![CDATA[ ... ]]>

For example:

<foo>Here is a CDATA section: <![CDATA[ < > & ]]> with all kinds of unescaped text.</foo>

The only sequence which is not allowed within a CDATA section is the closing sequence of a CDATA section itself:

<![CDATA[ ]]> will cause an error ]]>

Note that CDATA sections should not be used within HTML; they only work in XML.

Properties

This interface has no specific properties and implements those of its parent Text.

Methods

This interface has no specific methods and implements those of its parent Text.

Specifications

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'CDATASection' in that specification.
Living Standard Re-added in issue #295 due to web breakage
DOM4
The definition of 'CDATASection' in that specification.
Obsolete Removed in favour of the more generic Text interface
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'CDATASection' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
The definition of 'CDATASection' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 1 Specification.
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'CDATASection' in that specification.
Obsolete Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
CDATASectionChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android ? Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, ExE-Boss, Tigt, DomenicDenicola, stevenwdv, teoli, kscarfone, Sheppy, ethertank, Brettz9, Sephr
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,