WeakSet

L'objecte WeakSet permet emmagatzemar dèbilment objects en una col·lecció.

Sintaxi

 new WeakSet([iterable]);

Paràmetres

iterable
Si es pasa un objecte iterable, tots els seus elements seràn afegits al nou WeakSet. null es tractat com a undefined.

Descripció

Els objectes WeakSet són col·leccions d'objectes. Un objecte al WeakSet només pot passar un cop, és únic en la col·lecció de WeakSet.

Les principals diferències respecte l'objecte Set són:

  • Al contrari que Sets, WeakSets són únicament col·leccions d'objectes i no de valors arbitraris de qualsevol tipus.
  •  WeakSet és dèbil (weak): Les referències a la col·lecció es mantenen dèbilment. SI no hi ha cap altra referència a un objecte emmagatzemat en WeakSet, poden ser recollits com a brossa. Això també vol dir que no hi ha cap llista d'objectes actuals emmagatzemats a la col·lecció. WeakSets no són enumerables.

Propietats

WeakSet.length
El valor de la propietat length és 0.
WeakSet.prototype
Representa el prototip per al constructor de Set. Permet afegir propietats a tots els objectes WeakSet.

Instàncies WeakSet

Totes les instàncies WeakSet hereten de WeakSet.prototype.

Propietats

{{page('en-US/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/WeakSet/prototype','Properties')}}

Mètodes

{{page('en-US/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/WeakSet/prototype','Methods')}}

Exemples

Utilitzar l'objecte WeakSet

var ws = new WeakSet();
var obj = {};
var foo = {};

ws.add(window);
ws.add(obj);

ws.has(window); // true
ws.has(foo);    // false, foo no s'ha afegit al conjunt

ws.delete(window); // elimina window del conjunt
ws.has(window);    // false, window ha sigut eliminat

ws.clear(); // buida tot el WeakSet

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'WeakSet' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 34 (34) No support 23 9
new WeakSet(iterable) 38 34 (34) No support 25 9
Constructor argument: new WeakSet(null) (Yes) 37 (37) ? ? 9
Monkey-patched add() in Constructor (Yes) 37 (37) ? ? 9
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 34.0 (34) No support No support 9
new WeakMap(iterable) No support 34.0 (34) No support No support 9
Constructor argument: new WeakSet(null) ? (Yes) ? ? 9
Monkey-patched add() in Constructor ? (Yes) ? ? 9

Vegeu també