Document i estructura del lloc web

Així com definim les parts individuals de la pàgina (per exemple, «un paràgraf» o «una imatge»), HTML també compta amb una sèrie d'elements de nivell de bloc que s'utilitzen per a definir les àrees del teu lloc web (com ara «la capçalera», «el menú de navegació» o «la columna principal de contingut»). En aquest article es reflexiona sobre com planificar una estructura bàsica d'un lloc web, i com escriure el codi HTML per a representar aquesta estructura.

Prerequisits: Familiaritat amb els conceptes bàsics de l’HTML que s'expliquen en Iniciació a l’HTML. Aplicació de format al text amb HTML, que s'explica en Fonaments de text amb HTML. Funcionament dels hipervincles, que s'expliquen en Crear hipervincles.
Objectiu: Aprendre a estructurar un document amb etiquetes semàntiques, i elaborar l'estructura d'un lloc web senzill.

Seccions bàsiques d'un document

Les pàgines web poden i tenen un aparença molt diferent les unes de les altres, però totes tendeixen a compartir components estàndard similars, llevat que a la pàgina es mostri un vídeo o un joc en pantalla completa, formi part d'alguna mena de projecte artístic, o simplement estigui mal estructurada:

capçalera (header)
Sol ser una gran franja a la part superior amb un títol gran i/o un logotip. És on en general es manté la informació principal comuna sobre un lloc web respecte d'una altra pàgina web.
barra de navegació (navigation bar)
Són els enllaços a les seccions principals del lloc; en general es representen com botons de menú, enllaços o pestanyes. Igual que la capçalera, aquest contingut en general roman característic d'una pàgina web respecte d’una altra; un sistema de navegació incoherent en el lloc web només portarà frustració i confusió als usuaris. Molts dissenyadors web consideren que la barra de navegació ha de ser part de la capçalera en lloc d'un component individual, però això no és un requisit; de fet, alguns sostenen també que el fet de tenir aquests dos elements separats és millor per motius d’accesibilitat, perquè els lectors de pantalla poden llegir més bé totes dues característiques si estan separades.
contingut principal (main content)
Una àrea gran al centre que conté la part principal del contingut particular d'una pàgina web determinada, per exemple, el vídeo que vols veure o la història principal que llegeixes, o el mapa que vols examinar, o els titulars de les notícies, etc. Aquesta és la part singular de la pàgina web que sens dubte variarà d'una pàgina web a una altra!
barra lateral (sidebar)
Informació secundària, enllaços, citacions, anuncis, etc. En general es tracta d’informació de context respecte de la que inclou el contingut principal (per exemple, en un article d’una pàgina de notícies, la barra lateral podria contenir la biografia de l'autor o enllaços a articles relacionats), però també hi ha casos en què trobaràs elements recurrents, com ara un sistema secundari de navegació.
peu de pàgina (footer)
Una franja a la part inferior de la pàgina que generalment conté la lletra petita, els avisos de copyright o informació de contacte. És un lloc per a posar-hi informació que és comuna (com la capçalera) per a tot el lloc web, però aquesta informació no és en general ni crítica ni secundària respecte de la pàgina web mateixa. El peu de pàgina també s'utilitza de vegades amb finalitats de posicionament SEO, en proporcionar enllaços per a un accés ràpid al contingut popular.

Un «lloc web típic» podria presentar una estructura semblant a això:

Un exemple senzill d’estructura de lloc web que inclou una capçalera principal, un menú de navegació, una àrea de contingut principal, una barra lateral i un peu de pàgina.

HTML per a estructurar el contingut

L'exemple senzill que es mostra a dalt no és bonic, però és perfectament acceptable per a il·lustrar un exemple típic de disseny d'una pàgina web. Alguns llocs web tenen més columnes, alguns són molt més complexos, però ja es copsa la idea. Amb el CSS correcte, pots usar gairebé qualsevol element per a delimitar les diferents seccions i assignar-los l’aspecte que vulguis però, com ja hem dit, cal respectar la semàntica i utilitzar l'element correcte per a la funció correcta.

Això és perquè els elements visuals no expliquen tota la història. Utilitzem el color i la mida de la lletra per a cridar l'atenció dels usuaris en les parts del contingut més rellevants, com ara el menú de navegació i els enllaços relacionats; però, què passa amb les persones que tenen una discapacitat visual, per exemple, que potser no troben gaire útils conceptes com «rosa» o «mida de lletra gran»?

Nota: Les persones daltòniques representen al voltant del 8% de la població mundial. Les persones cegues o amb discapacitats visuals representen aproximadament el 4-5% de la població mundial (el 2012 hi havia 285 milions d'aquest tipus de persones al món, mentre que la població total era de prop de 7.000 milions.)

En el teu codi HTML pots etiquetar seccions de contingut segons la funció que compleixen; pots fer servir elements que representin de manera inequívoca les seccions de contingut que hem descrit abans, i les tecnologies de suport com els lectors de pantalla poden reconèixer aquells elements i ajudar amb tasques com «trobar la navegació principal» o «trobar el contingut principal». Com ja hem esmentat abans en el curs, són moltes les conseqüències de no utilitzar una estructura i una semàntica correctes perquè un element compleixi la funció correcta.

Per a dur a terme aquest etiquetatge semàntic, l’HTML proporciona etiquetes específiques que es poden utilitzar per a representar aquestes seccions, per exemple:

Aprenentatge actiu: Analitzar el codi del nostre exemple

L’exemple que hem vist abans està representat pel codi següent (també pots trobar l’exemple en el repositori de GitHub). Observa’l a dalt i fes un cop d’ull a la llista següent per veure quines parts componen quines seccions visibles.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">

  <title>My page title</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:300|Sonsie+One" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <!-- the below three lines are a fix to get HTML5 semantic elements working in old versions of Internet Explorer-->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>

 <body>
  <!-- Here is our main header that is used accross all the pages of our website -->

  <header>
   <h1>Header</h1>
  </header>

  <nav>
   <ul>
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Our team</a></li>
    <li><a href="#">Projects</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
   </ul>

    <!-- A Search form is another commmon non-linear way to navigate through a website. -->

    <form>
     <input type="search" name="q" placeholder="Search query">
     <input type="submit" value="Go!">
    </form>
   </nav>

  <!-- Here is our page's main content -->
  <main>

   <!-- It contains an article -->
   <article>
    <h2>Article heading</h2>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Donec a diam lectus. Set sit amet ipsum mauris. Maecenas congue ligula as quam viverra nec consectetur ant hendrerit. Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur.</p>

    <h3>subsection</h3>

    <p>Donec ut librero sed accu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aenean ut gravida lorem. Ut turpis felis, pulvinar a semper sed, adipiscing id dolor.</p>

    <p>Pelientesque auctor nisi id magna consequat sagittis. Curabitur dapibus, enim sit amet elit pharetra tincidunt feugiat nist imperdiet. Ut convallis libero in urna ultrices accumsan. Donec sed odio eros.</p>

    <h3>Another subsection</h3>

    <p>Donec viverra mi quis quam pulvinar at malesuada arcu rhoncus. Cum soclis natoque penatibus et manis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. In rutrum accumsan ultricies. Mauris vitae nisi at sem facilisis semper ac in est.</p>

    <p>Vivamus fermentum semper porta. Nunc diam velit, adipscing ut tristique vitae sagittis vel odio. Maecenas convallis ullamcorper ultricied. Curabitur ornare, ligula semper consectetur sagittis, nisi diam iaculis velit, is fringille sem nunc vet mi.</p>
   </article>

   <!-- the aside content can also be nested within the main content -->
   <aside>
    <h2>Related</h2>

    <ul>
     <li><a href="#">Oh I do like to be beside the seaside</a></li>
     <li><a href="#">Oh I do like to be beside the sea</a></li>
     <li><a href="#">Although in the North of England</a></li>
     <li><a href="#">It never stops raining</a></li>
     <li><a href="#">Oh well...</a></li>
    </ul>
   </aside>

  </main>

  <!-- And here is our main footer that is used across all the pages of our website -->

  <footer>
   <p>©Copyright 2050 by nobody. All rights reversed.</p>
  </footer>

 </body>
</html>

Pren-te un temps per observar el codi i intentar entendre’l; els comentaris que hi ha dins del codi també t’haurien d'ajudar a entendre’l. No et demanem de fer gaire més en aquest article perquè la clau per a entendre el disseny del document és escriure una estructura HTML semblant a aquesta i a continuació posar-hi CSS. Però ens esperarem per a això fins que comencis a estudiar com dissenyar amb CSS en l’article dedicat al CSS que tracta aquest tema.

Els elements HTML de disseny amb més detall

És bo entendre amb detall el significat general de tots els elements HTML de seccionament; treballarem aquesta qüestió de manera gradual a mesura que anem assolint més experiència en el desenvolupament web. Pots entrar en molt de detall amb la lectura de la nostra referència d’elements HTML. De moment, aquestes són les definicions principals que ens cal comprendre:

 • <main> és el contingut particular d'aquesta pàgina. <main> només es fa servir una vegada per pàgina i es posa directament a dins de l’element <body>. Per anar bé, no hauria d'estar imbricat dins d'altres elements.
 • <article> tanca un bloc de contingut que té sentit per si sol, sense la resta de la pàgina (per exemple, una sola entrada al bloc).
 • <section> és similar a <article>, però és més aviat per mantenir agrupada una sola part de la pàgina, que constitueix una peça amb una funció única (per exemple, un mini mapa, o un conjunt de titulars d'articles i resums). Es considera una bona pràctica començar cada secció amb un títol d’encapçalament; observa també que pots fragmentar cada article (<article>) en diferents seccions (<section>), o cada secció (<section>) en diferents articles (<article>), segons el context.
 • <aside> inclou contingut que no està directament relacionat amb el contingut principal, però pot proporcionar informació addicional que hi estigui relacionada indirectament (entrades del glossari, biografia de l'autor, enllaços relacionats, etc.)
 • <header> representa un grup de contingut introductori. Si es tracta d'un element fill de l’element <body>, defineix la capçalera global d'una pàgina web, però si es tracta d'un element fill d'un element <article> o d’un element <section>, defineix una capçalera específica per a aquesta secció (no confonguis això amb els títols d’encapçalament.)
 • <nav> inclou les funcions de navegació principal de la pàgina. A la navegació no anirien enllaços secundaris i d’altres elements.
 • <footer> representa un grup de continguts al final d'una pàgina.

Delimitadors no semàntics

A vegades et trobes amb una situació en què no hi ha un element semàntic adequat per a agrupar junts un seguit d’elements o delimitar uns continguts concrets. A vegades pot ser que simplement vulguis agrupar un conjunt d'elements per a tractar-los tots com una sola entitat amb una mica de CSS o JavaScript. Per a casos com aquests, l’HTML proporciona els elements <div> i <span>. S'han d'utilitzar preferiblement amb un atribut class adequat, que els proporcioni algun tipus d'etiqueta perquè se’ls pugui identificar fàcilment.

<span> és un element de línia no semàntic que només hauries d'utilitzar si no trobes cap altre element de text semàntic que vagi més bé per a delimitar aquell contingut, o no vols afegir-hi cap significat específic. Per exemple:

<p>The King walked drunkenly back to his room at 01:00, the beer doing nothing to aid
him as he staggered through the door <span class="editor-note">[Editor's note: At this point in the
play, the lights should be down low]</span>.</p>

En aquest cas, la nota de l'editor només pretén proporciona una indicació addicional per al director de l'obra; no es pretén que tingui un significat semàntic addicional. Podries aplicar-hi CSS per a distanciar aquesta nota del text principal als ulls d’un usuari vident.

<div> és un element de bloc no semàntic que només hauries d'utilitzar si no trobes cap altre element de bloc semàntic que vagi més bé per a delimitar aquell contingut, o no vols afegir-hi cap significat específic. Per exemple, imagina’t un giny de tipus carretó de la compra que pots optar per seleccionar en qualsevol moment durant el temps que navegues per un lloc web de comerç electrònic:

<div class="shopping-cart">
 <h2>Shopping cart</h2>
 <ul>
  <li>
   <p><a href=""><strong>Silver earrings</strong></a>: $99.95.</p>
   <img src="../products/3333-0985/" alt="Silver earrings">
  </li>
  <li>
   ...
  </li>
 </ul>
 <p>Total cost: $237.89</p>
</div>

No és realment un element <aside>, perquè no s'identifica necessàriament amb el contingut principal de la pàgina (vols que estigui accessible des de qualsevol lloc). Tampoc és particularment necessari utilitzar un element <section>, perquè no és part del contingut principal de la pàgina. En aquest cas està molt bé utilitzar un element <div>. Hi hem inclòs un títol d’encapçalament com un indicador per a ajudar els usuaris amb lectors de pantalla a trobar-ho.

Atenció: Els elements div són tan còmodes d'usar que és fàcil d'utilitzar-los en excés. Però com que no aporten cap valor semàntic, només introdueixen soroll en el teu codi HTML. Assegura’t d’utilitzar-los només quan no hi hagi cap altra solució semàntica més adequada i tracta de reduir-ne l’ús al mínim. En cas contrari et trobaràs amb moltes dificultats a l’hora d’actualitzar i mantenir els teus documents.

Salts de línia i separadors horitzontals

Dos elements que utilitzaràs de tant en tant i que voldràs conèixer són <br> i <hr>:

<br> crea un salt de línia en un paràgraf; és l'única manera de forçar una estructura rígida, en una situació en què vols un seguit de línies curtes fixes, com en una adreça postal o un poema. Per exemple:

<p>There once was a girl called Nell<br>
Who loved to write HTML<br>
But her structure was bad, her semantics were sad<br>
and her markup didn't read very well.</p>

Sense els elements <br>, el paràgraf es mostraria en una línia llarga (com hem dit abans en el curs, l’HTML ignora la major part dels espais en blanc); amb aquests elements en el codi, el marcatge es mostra així:

There once was a girl called Nell
Who loved to write HTML
But her structure was bad, her semantics were sad
and her markup didn't read very well.

Els elements <hr> creen un separador horitzontal en el document que indica un canvi de temàtica en el text (com ara un canvi de tema o escena). Visualment es veu com una línia horitzontal. A tall d'exemple:

<p>Ron was backed into a corner by the marauding netherbeasts. Scared, but determined to protect his friends, he raised his wand and prepared to do battle, hoping that his distress call had made it through.</p>
<hr>
<p>Meanwhile, Harry was sitting at home, staring at his royalty statement and pondering when the next spin off series would come out, when an enchanted distress letter flew through his window and landed in his lap. He read it hasily, and lept to his feet; "better get back to work then", he mused.</p>

Seria com això:

Ron was backed into a corner by the marauding netherbeasts. Scared, but determined to protect his friends, he raised his wand and prepared to do battle, hoping that his distress call had made it through.


Meanwhile, Harry was sitting at home, staring at his royalty statement and pondering when the next spin off series would come out, when an enchanted distress letter flew through his window and landed in his lap. He read it hasily and sighed; "better get back to work then", he mused.

Planificar un lloc web senzill

Una vegada planificat el contingut d'una pàgina web simple, el pas lògic següent és tractar d'esbrinar quin contingut volem posar en tota la pàgina web, quines pàgines es necessitaran i de quina manera s'han d'arranjar i enllaçar l’una amb l'altra per a oferir la millor experiència d'usuari possible. Això s’anomena Arquitectura de la informació. En un lloc web gran i complex, aquest procés pot requerir una gran planificació, però per a un lloc web senzill d'unes poques pàgines això pot ser força senzill, i fins i tot divertit!

 1. Has de tenir en compte que hi ha d’haver uns quants elements comuns en la majoria de pàgines (si no totes), com ara el menú de navegació i els continguts del peu de pàgina. Si el lloc és per una empresa, per exemple, és una bona idea que tingui la informació de contacte disponible al peu de pàgina de cada pàgina. Apunta quins continguts vols que siguin comuns a totes les pàgines.Els elements comuns que hi ha d'haver a cada pàgina d'una pàgina web de viatges: el títol i el logotip, la informació de contacte, el copyright, la declaració de termes i condicions, el selector d'idioma, la política d'accessibilitat
 2. A continuació, dibuixa un esbós de quina estructura vols que presenti cada pàgina (pot ser semblant a la nostra pàgina web senzilla d’abans). Pren nota de què hi haurà a cada bloc. Un diagrama senzill d'una mostra de l'estructura d'un lloc web, amb una capçalera, l'àrea de contingut principal , dues barres laterals i un peu de pàgina.
 3. Ara, fes una previsió (una pluja d'idees) de la resta de continguts (que no seran comuns a totes les pàgines) que vols que hi hagi al lloc web; escriu-ne tota la llista, tan llarga com vulguis. Una llarga llista de tots els elements que podríem posar en el nostre lloc web de viatges, des d'un cercador fins a ofertes especials o informació específica per a cada país
 4. A continuació, ordena tots aquests elements de contingut per grups, perquè et puguis fer una idea de quines parts poden anar juntes en les diferents pàgines. Això és molt similar a una tècnica anomenada classificació de targetes, o card sorting. Els elements que haurien d'aoparpèixer en un lloc web de vacances, repartits en 5 categories: Cercar, Ofertes especials, Informació específica de país, Resultats de cerca i Compres.
 5. Ara, dibuixa un mapa del lloc web en brut; dibuixa un globus per a cada pàgina del lloc web, i línies que mostrin el flux de treball esperat entre les pàgines. La pàgina d'inici probablement estarà al centre, i s’enllaçarà amb la majoria de les altres, si no amb totes; la major part de les pàgines d'un lloc web petit han d'estar disponibles en la navegació principal, encara que hi ha excepcions. També hi pots voler incloure observacions sobre com podrien presentar-se les coses.Un mapa del lloc web que mostra les pàgines d'inici, informació específica del país, resultats de cerca, pagament i compres

Aprenentatge actiu: crea el teu mapa de lloc web propi

Fes l'exercici anterior per a un lloc web de creació pròpia. De què t’agradaria fer un lloc web?

Nota: Desa el teu treball en algun lloc; pot ser que el necessitis més endavant.

Resum

En aquest punt hauries de tenir idea més clara sobre com estructurar una pàgina/lloc web. En l'últim article d'aquest mòdul, estudiarem com depurar l’HTML.

Mira també