MathML

Moduł MathML: Dodaje możliwość wyświetlania języka MathML wewnątrz Mozilli.

Przykład w XHTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0//EN"
   "http://www.w3.org/Math/DTD/mathml2/xhtml-math11-f.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>MathML Example</title>
</head>

<body>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
 <mfrac>
  <msubsup>
   <mi>a</mi>
   <mi>i</mi>
   <mi>j</mi>
  </msubsup>
  <msub>
   <mi>x</mi>
   <mn>0</mn>
  </msub>
 </mfrac>
 <mo></mo>
 <msqrt>
  <msup>
   <mi>δ</mi>
   <mn>2</mn>
  </msup>
  <mo></mo>
  <mn>1</mn>
 </msqrt>
</math>
</body>
</html>

Dokumenty

Społeczność