Map.prototype.set()

Metoda set() dodaje lub zmienia element o podany kluczu i wartości w Mapie

Składnia

myMap.set(key, value);

Parametry

key
Wymagany. Klucz elementu, który zostanie dodany do Mapy.
value
Wymagany. Wartość elementu, który zostanie dodany do Mapy.

Zwracana wartość

 Obiekt typu Map.

Przykłady

Używanie set()

var myMap = new Map();

// Dodawanie nowych elementu
myMap.set('bar', 'foo');
myMap.set(1, 'foobar');

// Zmiana istniejącego już elementu
myMap.set('bar', 'baz');

Używanie set w połączeniu z łańcuchowaniem

Ponieważ set() zwraca ten sam obiekt typu Mapa, można użyć chainingu (uruchamianie metod jedna po drugiej na danym obiekcie przy użyciu kropek).

// Dodawanie elementów do mapy za pomocą chainingu
myMap.set('bar', 'foo')
     .set(1, 'foobar')
     .set(2, 'baz');

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.set' in that specification.
Standard Definicja początowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.set' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarkami

BCD tables only load in the browser

Zobacz również