BigInt.prototype.valueOf()

Metoda valueOf() zwraca opakowaną wartość prymitywną obiektu BigInt.

Składnia

bigIntObj.valueOf()

Zwracana wartość

BigInt reprezentujący wartość prymitywną danego obiektu BigInt.

Przykłady

Użycie valueOf

typeof Object(1n); // object
typeof Object(1n).valueOf(); // bigint

Specyfikacje

Specyfikacja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'BigInt.prototype.valueOf()' in that specification.

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też