Podręcznik web developera

W tym artykule przedstawiono informacje o sposobie korzystania z określonych technologii i interfejsów API.

HTML
Hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language - HTML) jest podstawowym językiem niemal wszystkich treści internetowych. Większość tego, co widzisz w przeglądarce jest opisane zasadniczo przy użyciu HTML.
CSS
Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets - CSS) to język używany do opisu prezentacji dokumetu napisanego w HTML.
Zdarzenia
Zdarzenia odnoszą się zarówno do wzorców projektowych używanych do asynchronicznej obsługi różnych incydentów występujących w czasie życia strony internetowej jak i do nazywania, charakteryzowania  i stosowania dużej ilości incydentów różnego rodzaju.
AJAX
AJAX jest pojęciem odnoszącym się do grupy technologii, umożliwiającym aplikacjom szybkie, stopniowe aktualizowanie interfejsu użytkownika, bez przeładowywania całej strony przegladarki. Czyni to aplikacje szybszymi i lepiej reagującymi na działania użytkownika.
Grafika internetowa
Nowoczesne strony internetowe i aplikacje często muszą prezentować grafike o różnym wyrafinowaniu.
Przewodnik po internetowych interfejsach API
Wykaz wszystkich internetowych internfejsów API i wyjaśnienie do czego służą.
JavaScript
JavaScript to potężny język skryptowy używany do tworzenia aplikacji internetowych.
Lokalizacje i kodowanie znaków
Przeglądarki przetwarzają wewnętrznie tekst jako Unicode. Jednak, dla transferu tekstu przez sieć do przegladarki stosuje się różne kodowanie znaków, polegajace na reprezentacji znaków w postaci bajtów, co jest uwarunkowane językiem treści (lokalizacją).  Specyfikacja HTML zaleca używanie kodowania UTF-8 (które reprezentuje cały Unicode) i niezależnie od użytego kodowania, deklarowanie kodowania w metadanych dokumentu HTML.
Tworznie mobilnych stron i aplikacji
Ta strona omawia kilka głównych technik stosowanych przy tworzeniu stron internetowych , które dobrze wyglądają i działają na urzadzeniach mobilnych. Jeżeli szukasz informacji o projekcie Firefox OS Mozillii, zobacz stronę Firefox OS . Interesująca może być też dla Ciebie strona o Firefox dla Android.
Optymalizacja i wydajność
Podczas tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych i stron jest ważne, aby działały one szybko i sprawnie. Pozwala to na efektywność zarówno na systemach dektopowych jak i urządzeniach przenośnych.
Parsowanie i serializowanie XML
Ta platforma internetowa opisuje różne metody parsowania i serializowania dokumentów XML, z których każd ma swoje zalety i wady.
Otwarty internetowy format czcionki (Web Open Font Format - WOFF)
WOFF (Web Open Font Format) to format czcionki, który jest bezpłatny dla każdego uzytkownika internetu.
Stosowanie obiektów FormData
Obiekt FormData pozwala skompilować zestaw par klucz-wartość do wysłania przy użyciu XMLHttpRequest. Jest przeznaczony głównie do wysyłania danych formularzy, ale można go wykorzystać również do transmisji danych z kluczami poza formularzami. Transmisja odbywa się w tym samym formacie co metoda submit()  formularzy, stosowaną gdy typ kodowania w formularza jest ustawiony na "multipart/form-data".
Słownik
Podaje definicje wielu pojęć związanych z siecią web i Internetem.

See also