To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

 
Własność HTMLCanvasElement.height wyrażana jest w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut height elemetu HTML <canvas> i jest interpretowany w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 150.
 
To jedna z dwóch własności kontrolujących wielkość <canvas>, druga z nich to HTMLCanvasElement.width.

Składnia

var pxl = canvas.height;
canvas.height = pxl;

Przykłady

Biorąc pod uwagę element <canvas>:

<canvas id="canvas" width="300" height="300"></canvas>

Można sprawdzić jego wysokość za pomocą kodu:

var canvas = document.getElementById('canvas');
console.log(canvas.height); // 300

Specyfikacja

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLCanvasElement.height' in that specification.
Living Standard

Brak zmian od ostatniego snapshota, HTML5

HTML 5.1
The definition of 'HTMLCanvasElement.height' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'HTMLCanvasElement.height' in that specification.
Recommendation Snapshot HTML Living Standard zawierający początkową definicje.

Zgodność przeglądarek

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support4123.6993.1
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Zobacz też

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: JKarkosza
Ostatnia aktualizacja: JKarkosza,