HTMLCanvasElement.height

 
Własność HTMLCanvasElement.height wyrażana jest w dodatniej liczbie całkowitej odpowiada za atrybut height elemetu HTML <canvas> i jest interpretowany w pikselach CSS. Jeśli atrybut nie został określony, lub została przypisana do niego nieprawidłowa wartość, np. negatywna, zostanie użyta domyślna wartość 150.
 
To jedna z dwóch własności kontrolujących wielkość <canvas>, druga z nich to HTMLCanvasElement.width.

Składnia

var pxl = canvas.height;
canvas.height = pxl;

Przykłady

Biorąc pod uwagę element <canvas>:

<canvas id="canvas" width="300" height="300"></canvas>

Można sprawdzić jego wysokość za pomocą kodu:

var canvas = document.getElementById('canvas');
console.log(canvas.height); // 300

Specyfikacja

Zgodność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też