MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

Reflect is een ingebouwd object dat methoden levert voor te onderscheppen JavaScript activiteiten. Deze methoden zijn hetzelfde als die van proxy handlers. Reflect is geen functie-object, het kan dus geen waarde opleveren en niet overgeërfd worden.

Beschrijving

In tegenstelling tot de meeste globale objecten, is  Reflect geen constructor. U kunt het niet toepassen met een new operator of beroep doen op de Reflect object als een functie. Alle eigenschappen en methoden van Reflect zijn statisch (net zoals Math object).

Methods

Het Reflect object levert de volgende statische functies die dezelfde namen hebben aks de proxy handler methoden. Een paar van deze methoden zijn hetzelfde als de bijbehorende methoden op Object.

Reflect.apply()
Calls a target function with arguments as specified by the args parameter. See also Function.prototype.apply().
Reflect.construct()
 The new operator as a function. Equivalent to calling new target(...args).
Reflect.defineProperty()
Similar to Object.defineProperty(). Returns a Boolean.
Reflect.deleteProperty()
The delete operator as a function. Equivalent to calling delete target[name].
Reflect.enumerate()
Like the for...in loop. Returns an iterator with the enumerable own and inherited properties of the target object.
Reflect.get()
A function that returns the value of properties.
Reflect.getOwnPropertyDescriptor()
Similar to Object.getOwnPropertyDescriptor(). Returns a property descriptor of the given property if it exists on the object,  undefined otherwise.
Reflect.getPrototypeOf()
Same as Object.getPrototypeOf().
Reflect.has()
The in operator as function. Returns a boolean indicating whether an own or inherited property exists.
Reflect.isExtensible()
Same as Object.isExtensible().
Reflect.ownKeys()
Returns an array of strings with own (not inherited) property keys.
Reflect.preventExtensions()
Similar to Object.preventExtensions(). Returns a Boolean.
Reflect.set()
A function that assigns values to properties. Returns a Boolean that is true if the update was successful.
Reflect.setPrototypeOf()
A function that sets the prototype of an object.

Specificaties

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Reflect' in that specification.
Standard Initial Definition.

Browser compatibiliteit

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 44 (Yes) 42 (42) Not supported Not supported Not supported
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support Not supported Not supported 42.0 (42) Not supported Not supported Not supported

Zie ook

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: Volluta
 Laatst bijgewerkt door: Volluta,