Ez a fordítás nem teljes. Kérjük segítsen ezt a cikket lefordítani angolról.

 

Az XMLHttpRequest API a szerverrel való direkt kommunikációra használható, a teljes oldal újratöltése nélkül. Ez lehetővé teszi a weboldalak bizonyos adatainak frissítését, a nélkül, hogy a felhasználónak meg kéne szakítania azt, amit éppen csinál.  Az XMLHttpRequest az Ajax alapja.

Történet

Az XMLHttpRequest objektumot eredetileg a Microsoft alkotta meg, később átvette a Mozilla, az Apple, és a Google is. Mára általánosan elfogadott szabvány lett a WHATWG által. A neve ellenére, az XMLHttpRequest több adattípussal képes dolgozni, nem csupán az XML-el, és a HTTP mellett más protokollokat is támogat (beleértve a file és az ftp protokollt is).

Konstruktor

XMLHttpRequest()
A konstruktor létrehoz egy XMLHttpRequest objektumot. Ez szükséges előfeltétele annak, hogy más eljárásokat meghívhassunk.

Tulajdonságok

Az XMLHttpRequest API az XMLHttpRequestEventTarget és az EventTarget tulajdonságait is örökli.

XMLHttpRequest.onreadystatechange
Az EventHandler mindig meghívódik, amikor a readyState tulajdonság megváltozik.
XMLHttpRequest.readyState Read only
A kérelem állapotát jelző előjel nélküli számmal tér vissza.
XMLHttpRequest.response Read only
Az XMLHttpRequest.responseType típusától függően a visszatérési értéke lehet ArrayBuffer, Blob, Document, JavaScript objektum, vagy DOMString, amely tartalmazza a válasz törzsét.
XMLHttpRequest.responseText Read only
Visszatérési értéke lehet DOMString amely egyszerű szövegként tartalmazza a választ az elküldött kérelemre, vagy null,ha a kérelem sikertelen volt.
XMLHttpRequest.responseType
Is an enumerated value that defines the response type.
XMLHttpRequest.responseURL Read only
Returns the serialized URL of the response or the empty string if the URL is null.
XMLHttpRequest.responseXML Read only Not available to workers
Returns a Document containing the response to the request, or null if the request was unsuccessful, has not yet been sent, or cannot be parsed as XML or HTML.
XMLHttpRequest.status Read only
Returns an unsigned short with the status of the response of the request.
XMLHttpRequest.statusText Read only
Returns a DOMString containing the response string returned by the HTTP server. Unlike XMLHTTPRequest.status, this includes the entire text of the response message ("200 OK", for example).

Note: via HTTP/2 specification (8.1.2.4 Response Pseudo-Header Fields), HTTP/2 does not define a way to carry the version or reason phrase that is included in an HTTP/1.1 status line.

XMLHttpRequest.timeout
Is an unsigned long representing the number of milliseconds a request can take before automatically being terminated.
XMLHttpRequestEventTarget.ontimeout
Is an EventHandler that is called whenever the request times out.
XMLHttpRequest.upload Read only
Is an XMLHttpRequestUpload, representing the upload process.
XMLHttpRequest.withCredentials
Is a Boolean that indicates whether or not cross-site Access-Control requests should be made using credentials such as cookies or authorization headers.

Nem szabványos tulajdonségok

XMLHttpRequest.channelRead only
Is a nsIChannel. The channel used by the object when performing the request.
XMLHttpRequest.mozAnonRead only
Is a boolean. If true, the request will be sent without cookie and authentication headers.
XMLHttpRequest.mozSystemRead only
Is a boolean. If true, the same origin policy will not be enforced on the request.
XMLHttpRequest.mozBackgroundRequest
Is a boolean. It indicates whether or not the object represents a background service request.
XMLHttpRequest.mozResponseArrayBuffer Obsolete since Gecko 6 Read only
Is an ArrayBuffer. The response to the request, as a JavaScript typed array.
XMLHttpRequest.multipartObsolete since Gecko 22
This Gecko-only feature, a boolean, was removed in Firefox/Gecko 22. Please use Server-Sent Events, Web Sockets, or responseText from progress events instead.

Eseménykezelők

onreadystatechange as a property of the XMLHttpRequest instance is supported in all browsers.

Since then, a number of additional event handlers were implemented in various browsers (onload, onerror, onprogress, etc.). These are supported in Firefox. In particular, see nsIXMLHttpRequestEventTarget and Using XMLHttpRequest.

More recent browsers, including Firefox, also support listening to the XMLHttpRequest events via standard addEventListener APIs in addition to setting on* properties to a handler function.

Eljárások

XMLHttpRequest.abort()
Aborts the request if it has already been sent.
XMLHttpRequest.getAllResponseHeaders()
Returns all the response headers, separated by CRLF, as a string, or null if no response has been received.
XMLHttpRequest.getResponseHeader()
Returns the string containing the text of the specified header, or null if either the response has not yet been received or the header doesn't exist in the response.
XMLHttpRequest.open()
Initializes a request. This method is to be used from JavaScript code; to initialize a request from native code, use openRequest() instead.
XMLHttpRequest.overrideMimeType()
Overrides the MIME type returned by the server.
XMLHttpRequest.send()
Sends the request. If the request is asynchronous (which is the default), this method returns as soon as the request is sent.
XMLHttpRequest.setRequestHeader()
Sets the value of an HTTP request header. You must call setRequestHeader()after open(), but before send().

Nem szabványos eljárások

XMLHttpRequest.init()
Initializes the object for use from C++ code.
Warning: This method must not be called from JavaScript.
XMLHttpRequest.openRequest()
Initializes a request. This method is to be used from native code; to initialize a request from JavaScript code, use open() instead. See the documentation for open().
XMLHttpRequest.sendAsBinary()
A variant of the send() method that sends binary data.

Specifikációk

Specifikáció Állapot Megjegyzés
XMLHttpRequest Living Standard Hatályos szabvány, aktuális változat

Böngésző támogatottság

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support (XHR1) 1 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 7 (Yes) 1.2
send(ArrayBuffer) 9 (Yes) 9.0 (9.0) 10 11.60 ?
send(ArrayBufferView) 22 (Yes) 20.0 (20.0) ? ? ?
send(Blob) 7 (Yes) 3.6 (1.9.2) 10 12 ?
send(FormData) 6 (Yes) 4.0 (2.0) 10 12 ?
sendAsBinary(DOMString) No support[1] No support 2.0 (1.8.1) No support No support No support
response 10 (Yes) 6.0 (6.0) 10 11.60 (Yes)
responseType = 'arraybuffer' 10 (Yes) 6.0 (6.0) 10 11.60 (Yes)
responseType = 'blob' 19 (Yes) 6.0 (6.0) 10 12 (Yes)
responseType = 'document' 18 (Yes) 11.0 (11.0) 10 No support 6.1
responseType = 'json' 31 No support 10.0 (10.0) No support 12[2]
No support 16
17
(Yes)
Progress Events 7 (Yes) 3.5 (1.9.1) 10 12 (Yes)
withCredentials 3 (Yes) 3.5 (1.9.1) 10 12 4
timeout 29.0 (Yes) 12.0 (12.0) 8 12
16
(Yes)
responseType = 'moz-blob' No support No support 12.0 (12.0) No support No support No support
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 1.0 (Yes) (Yes) ? ? ?
send(ArrayBuffer) ? ? (Yes) ? ? ? ?
send(ArrayBufferView) ? ? (Yes) ? ? ? ?
send(Blob) ? ? (Yes) ? ? ? ?
send(FormData) ? ? (Yes) ? ? ? ?
sendAsBinary(DOMString) ? ? No support ? ? ? ?
response ? ? (Yes) ? ? ? ?
responseType = 'arraybuffer' ? ? (Yes) ? ? ? ?
responseType = 'blob' ? ? (Yes) ? ? ? ?
responseType = 'document' ? ? (Yes) ? ? ? ?
responseType = 'json' ? ? No support ? ? ? ?
Progress Events ? ? (Yes) ? ? ? ?
withCredentials ? ? (Yes) ? ? ? ?
timeout ? ? (Yes) ? ? ? ?
responseType = 'moz-blob' ? ? No support ? ? ? ?

[1] There is a polyfill available to support sendAsBinary().

[2] Before switching to Blink/Chromium, Opera supported responseType=json between Opera 12 and Opera 15. Support was added again in Opera 17.

Hivatkozások

Dokumentum címkék és a közreműködők

 Ezen oldal közreműködői: dominicus-75
 Utoljára frissítve: dominicus-75,