Map.prototype.forEach()

El m猫tode forEach() executa la funci贸 proporcionada un cop epr cada parell clau/valor dins l'objecte Map, seguint l'ordre en el que han estat inserits.

Sintaxi

myMap.forEach(callback[, thisArg])

Par脿metres

callback
Funci贸 a executar per a cada element.
thisArg
Valor a utilitzar com a this mentre s'estigui executant executing callback.

Descripci贸

El m猫tode forEach executa la funci贸 callback  proporcionada un cop per a cada clau que existeixi dins el mapa. No s'invocar脿 la funci贸 per a claus que hagin estat esborrades. Tanmateix si que s'executar脿 per a valors amb clau present per貌 que el seu valor sigui undefined.

callback s'invocar脿 amb tres arguments:

  • el valor de l'element
  • la clau de l'element
  • l'objecte Map que s'est脿 recorrent

Si es proporciona el par脿metre thisArg a la crida de forEach, aquest es passar脿 a callback quan s'invoqui per a ser utilitzat com a this dins la funci贸.  En qualsevol altre cas el valor que rebr脿 this dins la funci贸 callback ser脿 undefined. El valor de this que ser脿 finalment observable dins de callback 茅s determinat d'acord a les regles habituals per a determinar el valor de this observat dins d'una funci贸.

Cada valor ser脿 visitat un cop, a no ser que hagi estat eliminat o tornar a afegir abans que el m猫tode forEach acabi. No s'invocar脿 callback per a valors eliminats abans de ser visitats. Si que es visitaran, per貌, valors nous afegits abans forEach no hagi acabat.

forEach executa la funci贸 callback un cop per cada element de l'objecte Map; no retorna cap valor.

Exemples

Mostrar els continguts d'un objecte Map

El codi seg眉ent mostra una l铆nia per cada element d'un objecte Map:

function logMapElements(value, key, map) {
    console.log("m[" + key + "] = " + value);
}
Map([["foo", 3], ["bar", {}], ["baz", undefined]]).forEach(logMapElements);
// mostra:
// "m[foo] = 3"
// "m[bar] = [object Object]"
// "m[baz] = undefined"

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.forEach' in that specification.
Standard Definici贸 inicial.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.forEach' in that specification.
Living Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Caracter铆stica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic 38 25.0 (25.0) 11 25 7.1
Caracter铆stica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic No support 38 25.0 (25.0) No support No support 8

Vegeu tamb茅