Boolean.prototype.valueOf()

Resum

El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte Boolean.

Sintaxi

bool.valueOf()

Paràmetres

Cap.

Descripció

El mètode valueOf pertanyent a Boolean retorna el valor primitiu d'un objecte o literal Boolean com a tipus de dada Boolean.

Aquest mètode normalment és utilitzat internament per JavaScript i no explícitament als scripts.

Exemples

Exemple: Utilitzar valueOf

x = new Boolean();
myVar = x.valueOf(); // assigna false a myVar

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype.valueOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Boolean.prototype.valueOf' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també