200 OK

HTTP 200 OK  е код за състояние на отговора. Той показва, че заявката ви е успяла. Отговорите със сътояние 200 се кешират по подразбиране.

В зависимост от метода на заявката "успех" означава различни неща:

  • GET: Изходът е донесен в тялото на съобщението.
  • HEAD: Заглавките са в тялото на съобщението.
  • POST: Изходът е донесен в тялото на съобщението.
  • TRACE: Тялото на съобщението съдържа съобщението за заявка както е получено от сървъра.

Успешният изходт от PUT или DELETE често не е 200 OK, а 204 No Content (или 201 Created, когато съдържанието е качено за пръв път).

Състояние

200 OK

Спецификации

Specification Title
RFC 7231, section 6.3.1: 200 OK Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Съвместимост

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
200Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Вижте също