HTTP 200 OK  е код за състояние на отговора. Той показва, че заявката ви е успяла. Отговорите със сътояние 200 се кешират по подразбиране.

В зависимост от метода на заявката "успех" означава различни неща:

  • GET: Изходът е донесен в тялото на съобщението.
  • HEAD: Заглавките са в тялото на съобщението.
  • POST: Изходът е донесен в тялото на съобщението.
  • TRACE: Тялото на съобщението съдържа съобщението за заявка както е получено от сървъра.

Успешният изходт от PUT или DELETE често не е 200 OK, а 204 No Content (или 201 Created, когато съдържанието е качено за пръв път).

Състояние

200 OK

Спецификации

Specification Title
RFC 7231, section 6.3.1: 200 OK Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Съвместимост

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Вижте също

Етикети за документа и сътрудници

Допринесли за тази страница: kberov
Последно обновяване от: kberov,