200 OK

HTTP 200 OK  е код за състояние на отговора. Той показва, че заявката ви е успяла. Отговорите със сътояние 200 се кешират по подразбиране.

В зависимост от метода на заявката "успех" означава различни неща:

  • GET (en-US): Изходът е донесен в тялото на съобщението.
  • HEAD (en-US): Заглавките са в тялото на съобщението.
  • POST (en-US): Изходът е донесен в тялото на съобщението.
  • TRACE (en-US): Тялото на съобщението съдържа съобщението за заявка както е получено от сървъра.

Успешният изходт от PUT (en-US) или DELETE (en-US) често не е 200 OK, а 204 (en-US) No Content (или 201 Created, когато съдържанието е качено за пръв път).

Състояние

200 OK

Спецификации

Specification Title
RFC 7231, section 6.3.1: 200 OK Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Съвместимост

BCD tables only load in the browser

Вижте също