Об'єкт Boolean - це обгортка об'єктів для логічного значення.

Синтаксис

new Boolean([value])

Параметри

value
Необов'язковий. Початкове значення Boolean об'єкту.

Опис

Значення, передане як перший параметр, перетворюється в логічне значення, якщо це необхідно. Якщо значення опущено або являється 0, -0, null, false, NaN, undefined, або порожнім рядком (""), об'єкт міститиме значення false. Якщо об'єкт DOM document.all переданий як параметр, новий логічний об'єкт також матиме значення false. Всі інші значення, включаючи будь-який об'єкт або рядок "false", створюють об'єкт зі  значенням​​​​​​​ true.

Не плутайте примітивні Boolean значення true та false з true та false значеннями Boolean об'єкта.

Будь-який об'єкт, значення якого немає undefined чи null, в тому числі Boolean об'єкт, значення якого  false, прирівнюється до true коли передається до умови у виразі. Для прикладу, умова в наступному if виразі прирівнюється до true:

var x = new Boolean(false);
if (x) {
 // цей код виконуватиметься
}

Ця поведінка не застосовується до Boolean примітивів. Для прикладу, умова в наступному if виразі прирівнюється до false:

var x = false;
if (x) {
 // цей код не виконуватиметься
}

Не використовуйте Boolean об'єкт для перетворення не булевого значення в булеве. Замість цього використайте Boolean як функцію, щоб досягнути цієї мети:

var x = Boolean(expression);   // рекомендовано
var x = new Boolean(expression); // не використовувати

Якщо ви вказали будь-який об'єкт, включаючи Boolean об'єкт, значення якого false, як початкове значення Boolean об'єкту, новий Boolean об'єкт матиме значення true.

var myFalse = new Boolean(false);  // значення false
var g = Boolean(myFalse);    // значення true
var myString = new String('Hello'); // об'єкт рядку
var s = Boolean(myString);   // значення true

Не використовуйте Boolean об'єкт замість Boolean примітиву.

Властивості

Boolean.length

Властивість довжини , значення 1.

Boolean.prototype
Представляє прототип Boolean конструктора.

Методи

Хоча глобальний Boolean об'єкт не містить жодних власних методів, він успадковує деякі методи через ланцюжок прототипів:

 


Boolean екземпляри

Всі Boolean екземпляри успадковуються від Boolean.prototype. Як і у всіх конструкторів, об'єкт прототипу визначає успадковані властивості та методи екземплярів.

Властивості

Boolean.prototype.constructor
Returns the function that created an instance's prototype. This is the Boolean function by default.

Методи

Boolean.prototype.toSource()
Returns a string containing the source of the Boolean object; you can use this string to create an equivalent object. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Boolean.prototype.toString()
Returns a string of either "true" or "false" depending upon the value of the object. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Boolean.prototype.valueOf()
Returns the primitive value of the Boolean object. Overrides the Object.prototype.valueOf() method.

Приклади

Створення об'єктів Boolean з початковим значенням false

var bNoParam = Boolean();
var bZero = Boolean(0);
var bNull = Boolean(null);
var bEmptyString = Boolean('');
var bfalse = Boolean(false);

Створення об'єктів Boolean з початковим значенням true

var btrue = Boolean(true);
var btrueString = Boolean('true');
var bfalseString = Boolean('false');
var bSuLin = Boolean('Su Lin');
var bArrayProto = Boolean([]);
var bObjProto = Boolean({});

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Впроваджено в JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Draft  

Сумісність з веб переглядачами

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
prototype Yes Yes1 Yes Yes Yes
toSource No No1 No No No
toString Yes Yes1 Yes Yes Yes
valueOf Yes Yes1 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
prototype Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
toSource No No No4 No No No
toString Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
valueOf Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Дивись також

Мітки документа й учасники

 Зробили внесок у цю сторінку: voleger
 Востаннє оновлена: voleger,