Об'єкт Boolean - це об'єкт-обгортка для значень булевого типу.

Синтаксис

new Boolean([value])

Параметри

value
Необов'язковий. Початкове значення об'єкту Boolean.

Опис

Значення, передане як перший параметр, перетворюється в логічне значення, якщо це необхідно. Якщо значення опущено або являється 0, -0, null, false, NaN, undefined, або порожнім рядком (""), об'єкт міститиме значення false. Всі інші значення, включаючи будь-який об'єкт або рядок "false", створюють об'єкт із  значенням​​​​​​​ true.

Не плутайте примітивні Boolean значення true та false з true та false значеннями об'єкту Boolean.

Будь-який об'єкт, значення якого не undefined чи null, в тому числі об'єкт Boolean із значенням  false, прирівнюється до true при передачі до умовного виразу. Для прикладу, умова в наступному if виразі прирівнюється до true:

var x = new Boolean(false);
if (x) {
 // цей код виконуватиметься
}

Ця поведінка не властива примітивам Boolean. Для прикладу, умова в наступному if виразі прирівнюється до false:

var x = false;
if (x) {
 // цей код не виконуватиметься
}

Не використовуйте об'єкт Boolean для перетворення не булевого значення в булеве. Замість цього використайте Boolean як функцію, щоб досягнути цього:

var x = Boolean(expression);   // рекомендовано
var x = new Boolean(expression); // не варто використовувати

Якщо ви вказали будь-який об'єкт, включаючи об'єкт Boolean із значенням false в якості значення нового Boolean об'єкту, цей об'єкт матиме значення true.

var myFalse = new Boolean(false);  // значення false
var g = Boolean(myFalse);    // значення true
var myString = new String('Hello'); // строковий об'єкт
var s = Boolean(myString);   // значення true

Не використовуйте об'єкт Boolean замість примітиву Boolean.

Властивості

Boolean.length

Поле довжини із значенням 1.

Boolean.prototype
Представляє прототип конструктора Boolean.

Методи

Хоча глобальний Boolean об'єкт не містить жодних власних методів, він успадковує деякі методи через ланцюжок прототипів.

Екземпляри Boolean

Всі екземпляриBoolean успадковуються від Boolean.prototype. Як і у всіх конструкторів, об'єкт прототипу визначає успадковані властивості та методи екземплярів.

Властивості

Boolean.prototype.constructor
Returns the function that created an instance's prototype. This is the Boolean function by default.

Методи

Boolean.prototype.toSource()
Returns a string containing the source of the Boolean object; you can use this string to create an equivalent object. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Boolean.prototype.toString()
Returns a string of either "true" or "false" depending upon the value of the object. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Boolean.prototype.valueOf()
Returns the primitive value of the Boolean object. Overrides the Object.prototype.valueOf() method.

Приклади

Створення об'єктів Boolean з початковим значенням false

var bNoParam = Boolean();
var bZero = Boolean(0);
var bNull = Boolean(null);
var bEmptyString = Boolean('');
var bfalse = Boolean(false);

Створення об'єктів Boolean з початковим значенням true

var btrue = Boolean(true);
var btrueString = Boolean('true');
var bfalseString = Boolean('false');
var bSuLin = Boolean('Su Lin');
var bArrayProto = Boolean([]);
var bObjProto = Boolean({});

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкове визначення. Впроваджено в JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Boolean' in that specification.
Draft  

Сумісність з веб переглядачами

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
prototype Yes Yes1 Yes Yes Yes
toSource No No1 No No No
toString Yes Yes1 Yes Yes Yes
valueOf Yes Yes1 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
prototype Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
toSource No No No4 No No No
toString Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
valueOf Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Дивіться також

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: AdriandeCita, voleger
Востаннє оновлена: AdriandeCita,