SVGAnimatedString.animVal

Атрибут AnimVal або властивість animVal містить те саме значення, що і властивість baseVal. Якщо атрибут або властивість анімований, він буде містити поточне анімоване значення атрибута або властивості. Якщо даний атрибут або властивість в даний час не анімовані, то він містить те саме значення, що і baseVal

Властивість animVal доступна лише для зчитування значення. Internet Explorer 9 підтримує анімацію SVG, але не підтримує анімацію SVG на основі декларативних баз даних. В результаті, властивість animVal містить те саме значення, що і властивість baseVal.

Синтакс

var = object.animVal

Специфікації

Специфікація Статус Коментарі
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) Recommendation  
Scalable Vector Graphics (SVG) 2 Candidate Recommendation  

Сумісність браузерів

BCD tables only load in the browser