This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

HTTP X-XSS-Protection yanıt üstbilgisi, Internet Explorer'ın, Chrome'un ve Safari'nin, yansıyan bölgeler arası komut dosyalarını algıladıklarında sayfaların yüklenmesini durduran bir özelliğidir (XSS)  Bu güvenlik önlemleri, modern tarayıcılarda siteler güçlü bir şekilde uygulandığında büyük oranda gerekli olmasa daContent-Security-Policy satır içi JavaScript kullanımını devre dışı bırakan ('unsafe-inline'), henüz desteklemeyen eski web tarayıcılarının kullanıcıları için koruma sağlayabilirler CSP.

Başlık Tipi Response header
Yasak başlık adı no

Sözdizimi

X-XSS-Protection: 0
X-XSS-Protection: 1
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-XSS-Protection: 1; report=<reporting-uri>
0
XSS filtrelemeyi devre dışı bırakır.
1
XSS filtrelemeyi etkinleştirir (genellikle tarayıcılarda varsayılan). Siteler arası komut dosyası çalıştırma saldırısı tespit edilirse, tarayıcı sayfayı sanitize eder (güvensiz kısımları kaldırır).
1; mode=block
XSS filtrelemesini etkinleştirir. Sayfa sızdırmaz hale getirmek yerine tarayıcı, bir saldırı tespit edilirse sayfanın görüntülenmesini engeller.
1; report=<reporting-URI>  (Sadece Chromium)
XSS filtrelemesini etkinleştirir. Siteler arası komut dosyası çalıştırma saldırısı tespit edilirse, tarayıcı sayfayı sanitize eder ve ihlali bildirir. Bu, CSP'nin işlevselliğini kullanırreport-uri bir rapor göndermek yönergesi.

Örneğin

Yansıyan XSS saldırılarını tespit ettiklerinde sayfaları yüklemeyi engelleyin:

X-XSS-Protection: 1; mode=block

PHP

header("X-XSS-Protection: 1; mode=block");

Apache (.htaccess)

<IfModule mod_headers.c> 
  Header set X-XSS-Protection "1; mode=block" 
</IfModule>

Özellikler

Spesifikasyonların veya taslakların bir parçası değildir.

Tarayıcı uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic support
Non-standard
Chrome Full support YesEdge Full support YesFirefox No support NoIE Full support 8Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.

Bunlara da bakın

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: ccsplit
Last updated by: ccsplit,