200 OK

En 200 OK HTTP status svarskod förmedlar att en förfrågan har lyckats. Ett 200 svar är cacheningsbar som standard.

Betydelsen för att en förfrågan har lyckats är olika beroende på vilken HTTP förfrågningsmetod du använder:

  • GET: Resursen har blivit hämtad och finns med i meddelandekroppen.
  • HEAD: Enhetsrubrikerna finns i meddelandekroppen.
  • POST: Resursen som beskriver resultatet för händelsen finns med i meddelandekroppen.
  • TRACE: Meddelandekroppen innehåller förfrågans meddelande som togs emot av servern.

Resultatet för en lyckad PUT eller en DELETE förfrågan är oftast inte 200 OK utan 204 No Content (eller 201 Created om resursen laddades upp för första gången).

Status

200 OK

Specifikationer

Specifikation Titel
RFC 7231, section 6.3.1: 200 OK Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Webbläsarkompatibilitet

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
200Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Se också